20 Apr 2012

NIB främjar Skanskas teknologi för miljömässigt hållbara byggnader i Polen

Nordiska Investeringsbanken (NIB) och svenska Skanska Financial Services har undertecknat ett nytt låneavtal för finansiering av Skanskas projekt för gröna byggnader i Polen.

Lånet på totalt 100 miljoner euro ska användas för uppförandet av fyra resurseffektiva kontorsbyggnader för hyresbruk. Byggnaderna som omfattar totalt 82 700 kvadratmeter byggs i tre polska städer; två i Warszawa, en i Wroclaw och en i Poznan.

En del av Skanskas strategi är att utveckla segmentet för energieffektiva byggnader, och bolaget siktar därför på att uppfylla de strikta kraven för de internationella LEED- och EU Green Building-standarderna. De nya kontorsbyggnaderna skulle därmed bli de första att erhålla LEED Platinum-certifikat i Polen. Energiförbrukningen i de nya byggnaderna förväntas vara 25-29 % lägre än den högsta tillåtna nivån enligt nationella standarder.

- Byggsektorn står för mer än 40 % av energiförbrukningen inom EU. Att bidra till att främja en modern och hållbar byggnadsteknologi är därför helt i linje med NIB:s mandat; att stödja miljö- och energieffektivitet i Östersjöregionen. Vi är glada över att detta överensstämmer med Skanskas strategi att erbjuda resurseffektiva lösningar för sina kunder, säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

De nya byggnaderna kommer att uppfylla villkoren för LEED-certifikat även beträffande andra egenskaper än energiförbrukning, som till exempel läge, materialval, inomhusmiljö samt innovation och design. Projektet startade 2010 och förväntas vara slutfört år 2014. De totala projektkostnaderna uppgår till 212 miljoner euro.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är en internationellt godkänd standard som bedömer projekt ur ett livscykelperspektiv för att se hur en byggnad klarar av de viktigaste miljöparametrarna. Programmet EU Green Building har initierats av Europeiska Kommissionen, och erbjuder ett partnerskap för företag som håller sin energikonsumtion på en nivå som är minst 25 % lägre än de nationella standardkraven.

Skanska AB är ett svenskt, börsnoterat bolag. Koncernen har 52 000 anställda på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika, och är en av världens största aktörer inom projektutveckling och byggnad.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulf Westergård, Senior Manager Origination, tfn +358 10 618 0234,

Dimitrijs Alehins, Communications Specialist, tfn +358 10 618 0296,