12 Jun 2012

NIB finansuojamos investicijos padės padidinti geležinkelio tranzito apimtis Lietuvoje

Šiaurės investicijų bankas (NIB) ir Lietuvos valstybės valdoma įmonė AB „Lietuvos geležinkeliai“ susitarė dėl 34 milijonų eurų paskolos šalies geležinkelių infrastruktūros modernizavimui.

ES struktūrinių fondų ir NIB suteiktos paskolos lėšomis finansuojama investicijų programa apima transeuropinių geležinkelių koridorių, kurie jungia Baltarusiją ir Ukrainą su Baltijos jūros pakrantėje esančiu Klaipėdos uostu, Lietuvos teritorijoje esančių ruožų modernizavimą. Visų pirma pinigai bus skiriami kai kuriems trijuose pagrindiniuose šalies geležinkelių mazguose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – bei šalia jų esantiems ruožams ir aplinkkeliams, saugumo įrangos modernizavimui ir kitiems projektams.

„Krovinių tranzitas yra vienas pagrindinių Lietuvos ekonomikos sektorių. Padidintas pervežimų našumas, traukinių greitis bei didesnės tranzito apimtys prisidėtų prie šalies konkurencingumo stiprinimo ir padėtų perkelti daugiau krovinių iš kelių į geležinkelius,“ – sako Henrik Normann, Šiaurės investicijų banko prezidentas.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra valstybės valdoma įmonė, kuri operuoja keleivių vežimą bei krovinių gabenimą. Pagrindinės per Lietuvos teritoriją geležinkeliais gabenamos prekės yra nafta ir naftos produktai bei mineralinės trąšos.

Šiaurės investicijų bankas (NIB) - tai bendra tarptautinė aštuonių Šiaurės ir Baltijos šalių finansų institucija. NIB teikia ilgalaikį finansavimą konkurencingumą stiprinantiems ir aplinką tausojantiems projektams energetikos, aplinkosaugos, transporto, logistikos ir ryšių bei naujovių sektoriuose. Tarptautinės skolinimosi reitingų agentūros „Standard & Poor‘s" ir „Moody‘s" yra suteikusios NIB didžiausią įmanomą AAA/Aaa kredito reitingą.

Daugiau informacijos suteiks

Vilius Girkontas, vyr. projektų vadovas, tel. +358 10 618 0240, el. paštas:

Dimitrijs Alehins, vyr. ryšių specialistas, tel. +358 10 618 0296, el. paštas: