11 Apr 2012

NIB finansierar utbyggnad av Bolidens Garpenbergsgruva

NIB har gett ett lån på 40 miljoner euro till svenska Boliden. Lånet ska bidra till att finansiera expansionen av zink-, silver- och blygruvan Garpenberg i Dalarna.

Lånet har en återbetalningstid på 8 år, och ska finansiera utbyggnaden som innefattar ett nytt anrikningsverk, nya schakt och anläggningar under jord samt en uppgradering av gruvans infrastruktur.

Expansionen innebär att Garpenbergs produktion ökar från 1,4 till 2,5 miljoner ton malm per år. När de nya anläggningarna når full kapacitet i slutet av 2015 beräknas produktionskostnaderna per ton malm att minska med cirka 25 procent.

- NIB deltar gärna i finansieringen av Bolidens investeringar för en mer effektiv gruvdrift eftersom det stärker företagets konkurrenskraft. Den årliga produktionskapaciteten kommer att öka samtidigt som produktionskostnaderna minskar, säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

Boliden är ett ledande europeiskt metallföretag. Huvudmetallerna är zink och koppar. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gruvor och Smältverk.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Synnes, Senior Manager, Origination, tfn. +358 505 623 604,

Nina Monsen, Senior Communications Specialist, tfn. +358 10 618 0291,