2 Oct 2017

NIB tecknar avtal om lån för avloppsrening i Stockholm

Henriksdals reningsverk. Bild: Stockholms stad.

NIB har tecknat avtal med Stockholms stad om ett andra tioårigt lån som ska används för att fördubbla kapaciteten i stadens största reningsverk.

Lånet på 1,5 miljarder kronor ska användas som delfinansiering av utbyggnaden av Henriksdals reningsverk, som till stora delar är insprängt i berg, samt anläggningen av en 15 kilometer lång avloppstunnel under de södra och centrala delarna av Stockholm.

Projektet kommer att fördubbla kapaciteten på Henriksdals reningsverk till över 500 000 kubikmeter vatten per dag. Det gör Henriksdal till sannolikt världens största reningsverk insprängt i berg och det största reningsverket med membranbioreaktor.

Detta är det andra lånet som NIB avtalat om med Stockholms stad för samma projekt. Det första lånet på 3 miljarder kronor godkändes 2016. Det andra låneavtalet har upprättats eftersom både investeringen och projektet har ökat i omfattning. Projektet omfattar nu även utbyggnad av Sicklaanläggningen, som hör till Henriksdalsverket, för hantering av ökad belastning på grund av klimatförändringar.

Stockholm är Sveriges huvudstad och den folkrikaste staden i den nordisk-baltiska regionen, med 935 619 invånare (vid utgången av 2016). Tack vare en stark ekonomi och snabb befolkningsökning hör Stockholm till de snabbast växande regionerna i Europa.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Patrik Marckert, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0266,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,

Related resources

31 Aug 2017

City of Stockholm

EUR 158.17 million