Image: Electrolux

20 Jun 2024

NIB tecknar avtal om hållbarhetslänkat lån med Electrolux Group

NIB och AB Electrolux har tecknat ett åttaårigt hållbarhetslänkat lån på 150 miljoner US-dollar (cirka 140 miljoner euro).

Electrolux Group var ett av de 100 första företagen i världen som anslöt sig till Science Based Targets initiative (SBTi), och fick sina mål för minskning av koldioxidutsläpp godkända av SBTi redan 2018. Målen uppnåddes 2022, tre år före utsatt tid.

Nya mål för minskning av koldioxidutsläppen godkändes av SBTi 2023, där Electrolux Group strävar efter att minska koldioxidutsläppen från de egna produktionsanläggningarna (Scope 1&2) med 85 % och minska koldioxidutsläppen i värdekedjan (Scope 3) med 42 % till 2030 jämfört med 2021. Utöver dessa klimatmål innehåller NIB:s låneavtal ett tredje Scope 3-mål om att minska Electrolux Groups koldioxidutsläpp från användningen av sålda produkter (med fast energiblandning och fasta försäljningsvolymer) med 1 % per år till 2027. Räntemarginalen på det hållbarhetslänkade lånet är kopplad till dessa mål.

Electrolux Group är en kund hos NIB sedan länge, de första lånen togs på 1980-talet. Vi är glada över att kunna fortsätta samarbetet genom ett hållbarhetslänkat lån. Electrolux Group har visat ett starkt engagemang för att minimera klimatpåverkan i hela sin värdekedja”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

”Våra vetenskapsbaserade mål styr arbetet med att fortsätta uppnå betydande minskningar av vårt koldioxidavtryck, och vi uppskattar det pågående stödet från NIB som hjälper oss att uppnå detta. Det är avgörande för oss att vi själva som företag och alla som köper våra produkter ska kunna minska sin påverkan på planeten. Detta handlar om allt från energin vi köper in i vår verksamhet till att ta fram innovationer”, säger Elena Breda, Electrolux Groups hållbarhets- och teknologichef.

Electrolux-koncernen är ett över 100 år gammalt, ledande globalt vitvaruföretag. Under en grupp ledande varumärken för vitvaror, inklusive Electrolux, AEG och Frigidaire, säljer koncernen hushållsprodukter på cirka 120 marknader varje år. År 2023 omsatte Electrolux Group 134 miljarder kronor och sysselsatte 45 000 personer runt om i världen.

NIB är ett internationellt finansinstitut som ägs av åtta medlemsländer: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Nicolas Audibert, Director Lending Department och Country Lead för Sverige, på +358 50 311 3689, Nicolas.Audibert@nib.int

Lotta Forssell, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0498, lotta.forssell@nib.int

Related resources

10 Jun 2024

AB Electrolux

EUR 140 million