Photo: Suur-Savon Sähkö Oy

15 Dec 2023

NIB stöttar Suur-Savon Sähkö Oy:s investeringar i energiinfrastruktur för regional utveckling

Nordiska investeringsbanken (NIB) och det kommunala energibolaget Suur-Savon Sähkö Oy har tecknat ett 10-årigt lån på 45 miljoner euro för att driva investeringsprojekt mellan 2023–2024.

Suur-Savon Sähkö Oy:s investeringsprogram fokuserar på att förbättra energiinfrastrukturen i regionen. Det omfattande initiativet omfattar implementering av underjordiska kablar, nya luftledningar och byggande av fyra transformatorstationer på landsbygden. Denna strategiska investering är avgörande för att öka tillförlitligheten och kapaciteten i eldistributionsnätet och underlätta integrationen av förnybara energikällor.

Investeringarna kommer också att lägga grunden för installationen av nya laddstationer för elbilar, anslutning av solkraftsparker och utbyggnad av det fiberoptiska nätet.

– NIB är väl positionerat för att tillhandahålla långsiktig finansiering av viktiga investeringar i energiinfrastruktur. Lånet stöttar Suur-Savon Sähkö Oy:s initiativ för att stärka eldistributionsnätet, öka tillförlitligheten och införliva förnybar energi, säger André Küüsvek, vd för NIB.

– Vårt mål är att göra den rena omställningen till verklighet i Insjöfinland. Stora vindkrafts- och solenergiinvesteringar har planerats i regionen. Enskilda hushåll investerar i småskalig solenergi. Dessutom har elektriska fordon blivit allt mer populära. Allt detta innebär utmaningar för vårt eldistributionsnät. Vi är glada att vi har tecknat detta avtal med NIB. Det här samarbetet hjälper oss att investera i den framtida utvecklingen av vårt område, säger Suur-Savon Sähkö Oy:s vd Markus Tykkyläinen.

Det kommunala energibolaget Suur-Savon Sähkö Oy spelar en central roll inom produktion, distribution och försäljning av elektricitet, samt drift av fjärrvärme- och fibernätverk. Med majoritetsägande av lokala kommuner och Suur-Savon Energiasäätiö, är företaget en viktig bidragsgivare till regionens energilandskap.

NIB är ett internationellt finansinstitut som ägs av åtta medlemsländer: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditbetyg, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’sIB.

För mer information, vänligen kontakta

Sebastian Påwals, Director, på +358 10 618 0527, Sebastian.Pawals@nib.int

Kari Jaukkuri, Senior Banker, Public Sector & Utilities på +358 10 618 0237, Kari.Jaukkuri@nib.int

David Rasmusson, Communications, på +358 50 476 3071, David.Rasmusson@nib.int

Markus Tykkyläinen, VD, Suur-Savon Sähkö Oy, på +358 50 596 5482, markus.tykkylainen@sssoy.fi

Related resources

14 Dec 2023

Suur-Savon Sähkö Oy

EUR 45 million