7 Dec 2023

NIB stödjer miljöprojekt och små och medelstora företag i Orust

Nordiska Investeringsbanken (NIB) och Orusts Sparbank i Sverige har undertecknat ett 7-årigt låneavtal på 150 miljoner SEK för att finansiera investeringar i små och medelstora företag och i miljöprojekt på Orust med omnejd inom bankens verksamhetsområde.

Lånet kommer att fördelas, där minst 50% avsätts till miljöprojekt och resterande del små och medelstora företag. Orusts Sparbank, som tidigare har tecknat ett NIB-lån på 130 miljoner SEK, fokuserar på att erbjuda grundläggande banktjänster till småföretag och privatpersoner.

Det nya låneprogrammet syftar till att stödja projekt inom bygg, fastigheter, fiske, jordbruk, hotell- och restaurangtjänster, vilket bidrar till ekonomisk utveckling och sysselsättning i regionen. En del av medlen kommer att riktas mot konstruktionen av en ny fastighet på ön för medicinska tjänsteleverantörer. Små och medelstora företag spelar en avgörande roll för ekonomisk aktivitet och sysselsättning i regionen, och detta låneprogram är utformat för att förbättra deras tillgång till finansiering.

“Detta samarbete exemplifierar vårt engagemang för att stödja lokala företag och driva gröna initiativ i Orusts region. Orusts Sparbank är en värdefull allierad i våra ansträngningar att vara en katalysator för positiv förändring och hållbar utveckling i samhället,” säger Kim Skov Jensen, CFO på NIB.

Orust Sparbank är den 9:e största sparbanken i Sverige. Med säte på ön Orust, och fyra filialer inklusive huvudkontoret i Henån, betjänar banken strategiskt den lokala gemenskapen med 15 000 invånare (som fördubblas på sommaren) samt områden som Stenungsund, Uddevalla och Göteborg.

NIB är en internationell finansinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga investeringsprojekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta

Ralf Hansson, Senior Banker, på+358 10 618 0268, Ralf.Hansson@nib.int

David Rasmusson, Communications, på+358 50 476 3071, David Rasmusson@nib.int

Related resources

27 Nov 2023

Orusts Sparbank

EUR 12.7 million