28 Oct 2013

NIB och Transitio tecknar lån om nya tåg

Nordiska Investeringsbanken (NIB) och svenska företaget AB Transitio har tecknat två nya låneavtal, på totalt 235 miljoner svenska kronor (28 miljoner euro), gällande inköp av nya tåg som ska drivas av landsting och lokala trafikmyndigheter i länen Västerbotten och Värmland.

Ett lån på 150 miljoner kronor (18 miljoner euro) ska finansiera förvärvet av två nya Coradia-tåg tillverkade av Alstom åt Västerbottens län. Tågens totala kapacitet är cirka 400 platser och de ska användas på den nyligen färdigställda Botniabanan i regionens mest befolkade del mellan två viktiga trafiknav − Umeå och Örnsköldsvik – samt på andra delar av järnvägsnätet i norra Sverige.

Ett annat lån på 85 miljoner kronor (10 miljoner euro) är öronmärkt för Regina-tåg som tillverkas av Bombardier. Tågen är avsedda att användas i Värmland, och passagerarkapaciteten är cirka 170 platser.

AB Transitio bildades 1999 och är ett svenskt aktiebolag som ägs av regionala myndigheter och landsting. Bolaget samordnar trafikmyndigheternas och landstingens upphandling av spårfordon.

Nordiska Investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution, som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Emanuelsson, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0244,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, på +358 10 618 0296,

Related resources

28 Oct 2013

AB Transitio

EUR 9.7 million