28 Jun 2024

NIB och Sparbanken Nord tecknar ett tredje lån till stöd för små och medelstora företag i norra Sverige

NIB och Sparbanken Nord har tecknat ett låneavtal på 200 miljoner kronor (cirka 18 miljoner euro) för att finansiera små och medelstora företag, mindre midcap-företag och miljöprojekt i Sverige.

Det sjuåriga låneprogrammet vidareutlånas till små och medelstora företag och mindre midcap-företag i Norrbotten, av vilka många är underleverantörer till större företag i regionen.

”Sparbanken Nord är en viktig lokal långivare i den arktiska regionen i Sverige. Vi är glada över att kunna fortsätta vårt samarbete genom att tillhandahålla långsiktig och stabil finansiering som gynnar mindre företag och miljöprojekt”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

”Det utökade låneprogrammet med NIB ger oss ytterligare möjligheter att investera i hållbar tillväxt för små och medelstora företag i Norrbotten”, säger Anneli Sjömark, vd för Sparbanken Nord.

Detta låneprogram är det tredje avtalet mellan Sparbanken Nord och NIB. Det första tecknades 2013.

Sparbanken Nord, grundad 1852, är en regional bank i Norrbotten. Banken är med sina elva bankkontor Sveriges tredje största självständiga sparbank, och den enda i den arktiska delen av landet. Sparbanken Nords utlåning omfattar sektorer som fastighetsverksamhet, skogsbruk, jordbruk, tillverkning, bygg och service samt hotell och restauranger.

NIB är ett internationellt finansinstitut som ägs av åtta medlemsländer: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta:
Ralf Hansson, Senior Banker, på +358 10 618 0268, Ralf.Hansson@nib.int
Lotta Forssell, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0498, lotta.forssell@nib.int

Related resources

25 Jun 2024

Sparbanken Nord

EUR 18 million