6 Mar 2018

NIB och Säästöpankki Optia inrättar låneprogram för små och medelstora företag

NIB och den finska sparbanken Säästöpankki Optia har tecknat ett avtal om ett sjuårigt låneprogram på 30 miljoner euro för vidareutlåning till små och medelstora företag (SMF) och för finansiering av miljöprojekt i Finland.

Detta låneprogram är det tredje avtalet mellan NIB och Säästöpankki Optia. Det första avtalet år 2013 och det andra 2014 har bidragit med finansiering för sammanlagt 258 projekt inom den finska SMF-sektorn, inklusive två vindkraftsprojekt.

Genom det nya låneprogrammet kan Optia igen erbjuda finansiering till bankens SMF-kunder i östra, mellersta och norra Finland. Bland kunderna finns också företag inom jord- och skogsbruk.

”Vi gläder oss över det fortsatta samarbetet med Optia, som har gjort det möjligt för oss att nå ut till många små och medelstora företag i Finland. SMF är utmärkande för ekonomin i regionen och de spelar en viktig roll för produktiviteten och tillväxten”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

”Samarbetet med NIB gör det möjligt för oss att erbjuda SMF-finansiering till ett konkurrenskraftigt pris. Vi ser fram emot att fortsätta jobba med NIB och att tillsammans främja den lokala konkurrenskraften”, säger Kalevi Hilli, verkställande direktör för Säästöpankki Optia.

Säästöpankki Optia med 17 kontor är den största av de 23 sparbankerna i Sparbanksgruppen i Finland. Banken har 75 884 kunder i östra, mellersta och norra Finland (per 30 juni 2017).

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nordiska investeringsbanken:

Taina Ulkoniemi, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0231,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,

Säästöpankki Optia:

Kalevi Hilli, VD, Säästöpankki Optia, på +358 40 551 1402,

Related resources

06 Mar 2018

Säästöpankki Optia

EUR 30 million