14 Dec 2020

NIB och Ikano Bank lanserar en ny lånefacilitet för småföretag

Nordiska investeringsbanken (NIB) och svenska Ikano Bank AB har tecknat ett nytt femårigt avtal för finansiering av små och medelstora företag, små midcap-företag och miljöprojekt i Norden.

Lånet på 15 miljoner euro ska stödja anskaffningen av anläggningstillgångar inom områden såsom leasing av arbetsfordon, it, tillverkning och produktion samt solceller.

Syftet är att stärka produktivitetsökningen i Norden genom att underlätta tillgången till finansiering för små företag. Lånefaciliteten kan även användas för att finansiera miljöprojekt.

Detta är NIB:s tredje låneprogram med Ikano Bank. De två första avtalen tecknades 2015 och 2019.

Ikano Bank AB erbjuder finansieringslösningar och bedriver verksamhet i Norden, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Polen.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information vänligen kontakta

Ralf Hansson, Senior Manager, Financial Institutions, på +358 10 618 0268, ralf.hansson@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Unit, på +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int

Related resources

11 Dec 2020

Ikano Bank AB

EUR 15 million