Bild: Vasakronan AB

26 Mar 2024

NIB lånar ut till Vasakronans ombyggnad i Sverige

Nordiska investeringsbanken (NIB) och det svenska fastighetsbolaget Vasakronan AB har kommit överens om ett tioårigt lån på 590 miljoner kronor för finansiering av ombyggnad och upprustning av de två byggnaderna Lumi i Uppsala och Hötorgshus 2 i Stockholm. Båda byggnaderna ska bli LEED Platinum-certifierade.

Kontorsfastigheten Lumi på cirka 15 000 kvadratmeter, som byggdes i Uppsala på 1970-talet, ska renoveras med beräknat slutdatum i slutet av 2024. Ombyggnaden, som kostar 740 miljoner kronor, syftar till att förbättra energiklassen från G till B. Detta resulterar i en minskning av energibehovet med 77 %. Projektets fokus är att bevara och bygga ut den befintliga byggnaden genom att återanvända betydande mängder material från rivningsverksamhet på platsen.

NIB ska också finansiera ombyggnaden av Hötorgshus 2 i Stockholm, en kontorsbyggnad från tidigt 1960-tal i det centrala affärsdistriktet. Renoveringen blir på cirka 8 191 kvadratmeter, med beräknat färdigställande 2024. Målet med ombyggnaden är att respektera byggnadens historiska värde, samtidigt som man strävar efter att uppgradera dess energiklass från klass F till minst C, vilket minskar energibehovet med 71 %. De totala renoveringskostnaderna uppgår till cirka 440 miljoner kronor.

Hela lånet är berättigat till finansiering genom NIB:s miljöobligationer.

– Uppsala och Stockholm är centrala i Sveriges stadsutveckling, och dessa projekt speglar vårt engagemang för att stödja omvandlingen av dessa städer till modeller för hållbart boende och arbete, säger Tony Mäkynen, Director of Industry på NIB.

–Det är positivt att NIB öppnat upp för finansiering av renoveringsprojekt och vi är stolta över att få göra detta första lån tillsammammans med NIB. Renoveringarna möjliggör stora energibesparingar i båda fastigheterna. Med en stor andel återbrukat material är det dessutom projekt med låg klimatpåverkan från byggprocessen. Det här är ett led i Vasakronans arbete att nå klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2030”, säger Thomas Nystedt, finanschef Vasakronan.

Vasakronan AB är Sveriges ledande kommersiella fastighetsutvecklare och ägs gemensamt av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Bolaget förvaltar och utvecklar stora fastighetsbestånd, inklusive kontors- och butiksfastigheter, i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

NIB är ett internationellt finansinstitut som ägs av åtta medlemsländer: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditbetyg, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tony Mäkynen, Director, Industry, på +358 10 618 0523, Tony.Makynen@nib.int

Kim Krokfors, Senior Banker, Country Lead för Finland, på +358 10 618 0517, Kim.Krokfors@nib.int

David Rasmusson, Communications, på +358 50 476 3071, David.Rasmusson@nib.int

Related resources

21 Mar 2024

Vasakronan AB

EUR 52 million