14 Jun 2011

NIB-lån till nytt biokraftverk i sydöstra Finland

Nordiska Investeringsbanken (NIB) och SEB Leasing Oy har undertecknat ett låneavtal på totalt 23 miljoner euro för att finansiera anskaffning av byggnadsutrustning. Utrustningen ska uthyras till Borgå Energi Ab för uppförandet av en kombinerad värme- och kraftanläggning i sydöstra Finland.

Borgå Energi Ab ska bygga en ny, kombinerad värme- och kraftanläggning i Tolkis för att möta en allt större efterfrågan på fjärrvärme och energi i Borgåregionen. Anläggningen kommer huvudsakligen att drivas med trä- och skogsflis. Borgå Energi strävar efter att endast använda biobränsle. Vid behov kan torv användas som reservbränsle, men den årliga andelen får inte överstiga 10 %.

– Med den nya anläggningen kan Borgå Energi inte bara tillmötesgå den växande efterfrågan på värme och energi, utan också öka andelen lokalt producerad energi på marknaden. Anläggningen kommer också att minska användningen av naturgas som energikälla, säger NIB:s verkställande direktör Johnny Åkerholm.

Den nya anläggningen kommer både direkt och indirekt att leda till minskade koldioxidutsläpp. Den ersätter delvis fjärrvärmeproduktion av naturgas, och kommer även att minska andelen elektricitet som Borgå Energi köper på spotmarknaden.

Borgå Energi Ab producerar och säljer elektricitet och fjärrvärme, och ansvarar för el- och fjärrvärmenätverken i Borgå stad. Bolaget ägs till fullo av staden. Den nya anläggningen beräknas vara klar att tas i drift i februari 2013.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sebastian Påwals, Senior Manager Origination, tfn +358 10 618 0572,

Kyra Koponen, Communications Officer, tfn +358 10 618 0297,

Related resources

13 Jun 2011

SEB Leasing Oy

EUR 23 million

Article

26.4.2012

Medieval city builds a greener future