Bild: Elekta AB

6 Apr 2023

NIB har tecknat avtal om ett 7-årigt FoU-lån med medicinteknikbolaget Elekta AB

NIB och den svenska tillverkaren av medicinteknisk utrustning Elekta AB har avtalat om ett 7-årigt lån för att finansiera FoU-investeringar i onkologiska lösningar och behandlingar.

Investeringslånet på 50 miljoner euro kommer att stödja finansieringen av Elektas forsknings- och utvecklingsbudget för perioden 2022–2025. Lånet kommer att fokusera på ökade FoU-utgifter i Sverige och Finland, där Elekta har en stark FoU-närvaro, och kommer att tillåta företaget att fortsätta att utveckla och förnya cancervården.

Elektas FoU-insatser är strategiskt fokuserade på precision, produktivitet, resursoptimering och integrerad informatik för att utveckla cancervården. Med en växande tonvikt på utnyttjandet av artificiell intelligens och maskininlärning, är Elekta engagerade i att utveckla innovativa utrustningar och lösningar som optimerar behandlingsval och förbättrar behandlingsresultaten.

“Vår fortsatta satsning på Elektas FoU-aktiviteter och deras banbrytande lösningar driver innovation som tar itu med globala hälsoutmaningar i kampen mot cancer. Vi tror att dessa innovativa teknologier kommer att förändra cancerbehandlingen och ge icke-kvantifierbara fördelar för samhället, såsom minskad dödlighet och sjuklighet i onkologiska sjukdomar och ökad tillgång till strålbehandling, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

”Denna investering kommer att stödja vår innovationsstrategi för de kommande åren. Elekta har länge varit en pionjär inom ny teknik och vi förväntar oss att fortsätta som ledare med ett omfattande program för digital mjukvarutransformation och en fördubbling av Elektas AI-insatser. Vi kommer att fortsätta att utveckla innovativa lösningar inom personaliserad precision, förhöjd produktivitet och integrerad informatik”, säger Maurits Wolleswinkel, CPO på Elekta AB.

Sedan 2017 har NIB haft en nära relation med Elekta och har hittills beviljat två lån till deras FoU-verksamhet.  Det nyligen beviljade investeringslånet på 50 miljoner euro för Elektas FoU-budget 2022–2025 är ett bevis på det pågående samarbetet mellan NIB och Elekta.

Elekta utvecklar behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brakyterapi, samt onkologiska informationssystem. Huvudkontoret ligger i Stockholm, och bolaget har cirka 4 700 medarbetare globalt.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Frank Reichelt, Senior Banker, på +358 10 618 0309, Frank.Reichelt@nib.int

David B. Rasmusson, Communications, på +358 50 476 3071, David.Rasmusson @nib.int

Related resources

28 Mar 2023

Elekta AB

EUR 50 million