Bild: Turun seudun puhdistamo

30 Sep 2020

NIB ger ytterligare lån för Åbos moderniseringsprojekt för avloppsrening

Nordiska investeringsbanken (NIB) och det finska vattenservicebolaget Turun seudun puhdistamo Oy (TSP) har tecknat ett nytt låneavtal på 9 miljoner euro för modernisering av Kakolabackens reningsverk i Åbo.

Det 30-åriga lånet är ett tillägg till NIB:s tidigare finansiering för byggandet av en ny avloppskanal på Kakolabacken.

”Med detta extra lån svarar vi på ett ökat behov av finansiering. Investeringar i avloppsvatten och dagvattensystem är fortfarande avgörande för att lindra klimatförändringarnas effekter och säkerställa renare vatten i vår region”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Projektet kommer att separera avloppsvatten och dagvatten, vilket gör det möjligt för reningsverket att utnyttja sin fulla reningskapacitet för avloppsvatten under extrema väderförhållanden. Detta minskar mängden översvämmat, orenat avloppsvatten samt belastningen från näringsämnen och mikrobiologiska ämnen på miljön.

Att ha en tillräcklig kanal för bortförande av utsläppsvattnet skyddar också systemen från att översvämmas i framtiden, då antalet kraftiga regnfall och de maximala havsnivåerna förväntas öka.
Kakolabackens reningsverk renar avloppsvatten från cirka 300 000 invånare samt ett antal industrier kring Åbo. Operatören TSP är en leverantör av avloppsreningstjänster med 14 kommuner som ägare. Åbo stad är största aktieinnehavare.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditbetyg, AAA/Aaa, med de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Kari Jaukkuri, Senior Client Executive, Lending, +358 10 618 0237, kari.jaukkuri@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Unit, +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int

Related resources

30 Sep 2020

Turun Seudun Puhdistamo Oy

EUR 9 million