8 May 2023

NIB ger lån för grön renovering av Siltasaari 10 i Hagnäs

NIB och det finländska fastighetsinvesteringsbolaget Antilooppi Ky har avtalat om ett tioårigt lån på 40 miljoner euro för att finansiera renoveringen av den historiska byggnaden Siltasaari 10 i Hagnäs, Helsingfors. Den renoverade fastigheten har certifierats med LEED Platinum – den högsta nivån inom certifieringssystemet LEED.

Siltasaari 10 i Hagnäs, tidigare känd som varuhuset Elanto, har genomgått ett genomgripande utvecklingsprojekt som blev klart 2021. Renoveringen slog ihop tre fastigheter med en total våningsyta på 37 100 kvadratmeter till en fastighet samtidigt som hänsyn togs till det historiska ursprunget. Byggnaden är nu ett unikt komplex för stadsbor och anställda, med restaurangtorg, livsmedelsbutik, lobbyservice och ett flexibelt grupparbetsområde och andra delade lokaler.

Renoveringsprojektet förbättrar också byggnadens energieffektivitet avsevärt. Fastigheten har beviljats den högsta certifieringsnivån för gröna byggnader, LEED Platinum, och siktar på WELL Gold-certifiering. Byggstandarden WELL och certifieringen har fokus på användarnas hälsa och välbefinnande.

”Hagnäs är en stadsdel som utvecklas snabbt, och det nya komplexet kommer att betjäna behovet hos stadsbor och anställda bättre. Att uppnå LEED-certifikat på Platinumnivå visar på den kvalitet som det satsats på i renoverings- och hållbarhetsarbetet för denna historiska fastighet”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

“Ansvar är en av hörnstenarna i vår strategi, och Siltasaari 10 är ett bra exempel på vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Det är i synnerhet utmärkt att vårt fastighetsutvecklingsprojekt uppfyllde NIB:s finansieringskriterier som betonar ansvar och grön omställning. Vi är glada över att ha en finansiär och partner som NIB för att stödja det här viktiga projektet,” säger Thomas Blumberg, CFO för Antilooppi.

Antilooppi Ky är ett finländskt fastighetsbolag med fokus främst på att utveckla, investera i och förvalta kommersiella lokaler i huvudstadsområdet. Företaget grundades 2015 och ägs av det finländska pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och det svenska pensionsförsäkringsbolaget AMF Tjänstepension. Antilooppi har skrivit under Net Zero Carbon Buildings Commitment för den globala fastighetssektorn och förbinder sig att uppnå koldioxidneutralitet för sin egen energiupphandling och sitt byggande till 2030. 

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s. www.nib.int

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tony Mäkynen, Director, Industry, på +358 10 618 0523, Tony.Makynen@nib.int

Sari Cabell, Senior Banker, på +358 10 618 0519, Sari.Cabell@nib.int

Iiris Anttalainen, Communications Unit, på +358 10 618 0258, Iiris.Anttalainen@nib.int

Related resources

28 Apr 2023

Antilooppi Ky

EUR 40 million

Article

8.5.2023

Siltasaari 10: A historical treasure reborn