Foto: Lantmännen Ekonomisk Förening

23 Mar 2023

NIB ger ett sjuårigt FoU-lån till Lantmännen

NIB ger ett 7-årigt lån till Lantmännen Ekonomisk Förening, ett svenskt lantbrukskooperativ, för att samfinansiera forsknings- och utvecklingsutgifter under 2022–2024.

Lånet på 45 miljoner euro kommer att användas för att finansiera FoU-investeringar inom jordbrukssektorn, med fokus på att förbättra produktiviteten och att utveckla produkter och tjänster inom djurhållning och växtodling. Ytterligare fokusområden är utvecklingen av livsmedelsprodukter, särskilt havrebaserade produkter, och bioenergiinvesteringar, såsom omvandling av lignocellulosabiomassa till etanol samt material från spannmålsbiprodukter.

De huvudsakliga områdena för FoU-investeringar är utveckling av produkter och tjänster för att förbättra produktiviteten inom jordbruket, utveckling av livsmedelsprodukter och utveckling av gröna material och biokemikalier. Det finns potential för kunskapsspridning mellan Lantmännen och andra företag, samt kunskapsdelning mellan Lantmännen och dess medlemmar, svenska lantbrukare. Företaget har även samarbeten med nordiska och holländska forskningsinstitut. Betydande miljövinster kan förväntas när de väl implementerats på gårdsnivå.

– Det här lånet kommer att möjliggöra för Lantmännens fortsatta forsknings- och utvecklingsverksamhet de kommande åren, vilket är avgörande för att företaget ska nå sina mål att öka produktiviteten i lantbruket och samtidigt halvera sin klimatpåverkan varje decennium för att uppnå klimatneutralitet i 2050, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

Sedan 2006 har NIB avtalat fyra lån med Lantmännen på totalt 200 miljoner euro.

– Det är glädjande att Lantmännen och NIB återigen har enats om en långfristig finansiering och därigenom stärker Lantmännens inriktning på ökad innovation på både kort och lång sikt” säger Michael Sigsfors, Group CFO på Lantmännen.

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda och verksamheter i ett 20-tal länder.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta
Fridrik Andersen, Senior Banker, Services & Consumer, +358 10 618 0238, Fridrik.andersen@nib.int

Arild Moen, Associate Director of Communications, +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

21 Mar 2023

Lantmännen ekonomisk förening

EUR 45 million