Finavia / Arkkitehtitoimisto ALA Oy.

25 Oct 2021

NIB fortsätter att finansiera utbyggnaden av Helsingfors-Vanda flygplats

Nordiska investeringsbanken (NIB) och det finska flygplatsbolaget Finavia Abp har tecknat ett 15-årigt låneavtal på 25 miljoner euro för att finansiera den fjärde och sista fasen av det strategiska investeringsprogrammet för utbyggnad av Terminal 2 på Helsingfors-Vanda flygplats.

Flygplatsen har genomgått ett omfattande utvecklingsarbete sedan 2014 i syfte att bygga ut och uppgradera anläggningen. Den totala investeringsvolymen uppgår till cirka 1 miljard euro, och NIB har redan gett ett lån på 150 miljoner euro år 2015. Det nya lånet från NIB bidrar nu med ytterligare 25 miljoner euro till finansieringen.

Målet med Finavias stora investeringsprogram är att utveckla tjänster och kundupplevelse och stärka konkurrenspositionen för Helsingfors-Vanda flygplats som en betydande europeisk flygplats och ett nav för resor mellan Europa och Asien. Som en del av investeringsprogrammets fjärde och sista fas uppgraderas nuvarande Terminal 2. Investeringarna kommer att öka flygplatsens passagerarkapacitet avsevärt och förbättra terminalens funktioner för incheckning, säkerhetskontroll samt hantering och utlämning av bagage.

”Utvecklingen av Helsingfors-Vanda flygplats är en långsiktig investering som syftar till att framtidssäkra verksamheten på detta betydande nordiska center för flygtrafik. Det är också anmärkningsvärt att alla Finavias flygplatser inklusive Helsingfors-Vanda anses vara koldioxidneutrala, och bolaget arbetar nu mot nettonollutsläpp”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

COVID-19-pandemin har haft en betydande inverkan på Finavias verksamhetsförhållanden och hela flygsektorn. Trots detta har Finavia fortsatt med det strategiska utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda flygplats som planerat.

Dessa långsiktiga investeringar ger stöd till hela flygplatsnätverkets verksamhet och bidrar till den finländska ekonomins välstånd. Investeringarna kommer att öka flygplatsens kapacitet. Investeringsprogrammet som helhet förväntas vara klart till 2023.

Finavia leder och utvecklar 20 flygplatser på olika håll i Finland och ägs helt av finska staten. Helsingfors-Vanda flygplats är ett viktigt transfernav mellan Europa och Asien. Finavias egen flygplatsverksamhet uppnådde koldioxidneutralitet år 2019. Helsingfors-Vanda flygplats blev koldioxidneutral år 2017.

NIB är ett en internationell finansinstitution som ägs av åtta medlemsländer: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditbetyg, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information kontakta
Taina Ulkoniemi, Senior Banker, på +358 10 618 0231, Taina.Ulkoniemi@nib.int

Iiris Anttalainen, Communications unit, på +358 10 618 0258, Iiris.Anttalainen@nib.int

Related resources

25 Oct 2021

Finavia Corp.

EUR 25 million