Bild: AstaZero AB

21 Dec 2021

NIB fortsätter att finansiera testanläggning för fordonssäkerhet i Sverige

NIB och det svenska trafik- och fordonssäkerhetsföretaget AstaZero AB har tecknat avtal om ett 10-årigt lån på 50 miljoner kronor (4,9 miljoner euro) för investeringar i AstaZeros testanläggning i Borås.

AstaZero är världens första fullskaliga oberoende test- och demonstrationsmiljö för automatiserade transportsystem. Testanläggningen är öppen för fordonstillverkare, leverantörer, lagstiftare, vägföreträdare och universitet som arbetar med att utveckla och forska i avancerade hållbara och automatiserade trafiksäkerhetslösningar.

Lånet finansierar investeringar i den fortsatta utvecklingen av AstaZeros testanläggning till stöd för forskningsaktiviteter inom den snabbt växande fordons- och trafikinfrastrukturbranschen i Sverige.

De huvudsakliga utvecklingstrenderna inom fordonsbranschen består av elektrifiering, uppkoppling och en utökning av de autonoma säkerhets- och körsystemen. Eftersom utvecklingscyklerna inom bilbranschen hela tiden blir kortare, måste testplatserna kunna hantera branschens ökande behov av tillgång till testmiljöer.

– Den forskning som utförs vid AstaZeros anläggning kommer att spela en avgörande roll i bilbranschens omställning och skynda på utvecklingen inom hela sektorn. Genom att tillhandahålla de senaste testanläggningarna och simuleringsverktygen kan AstaZero på bättre sätt hantera behoven för de nya teknikerna och bidra till att göra fordonen säkrare och smartare, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

Detta lån är det andra avtalet mellan NIB och AstaZero. NIB beviljade AstaZero ett lån på 260 miljoner kronor 2016 för finansiering av företagets investeringar i testanläggningen i Sandhult.

AstaZero ägs av Chalmers tekniska högskola och det statliga forskningsinstitutet Rise, och forskning genomförs även av olika universitet och institut. Forskningen på AstaZero fokuserar på aktiva säkerhetstekniker, lösningar som ger färre skadade i trafiken samt utveckling av intelligenta fordon och trafiksystem. Företaget har sitt säte i Göteborg.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta
Tore Emanuelsson, Senior Client Executive, Infrastructure, på +358 10 618 0244, tore.emanuelsson@nib.int

Iiris Anttalainen, Communications unit, på +358 10 618 0258, iiris.anttalainen@nib.int  

Related resources

20 Dec 2021

AstaZero AB

EUR 4.9 million