visualisering: Northvolt

29 Jul 2020

NIB finansiering för Northvolts batterifabrik i Skellefteå

Nordiska investeringsbanken (NIB) har tecknat avtal om ett 10-årigt lån till Northvolt för att finansiera det pågående bygget av Northvolts fabrik för storskalig tillverkning av litiumjonbatterier i Skellefteå. Lånebeloppet är 44.3 miljoner dollar (39.53 miljoner euro).

Northvolt AB håller på att etablera en av Europas största batterifabriker, Northvolt Ett, i Skellefteå.). När den är färdigställd kommer Northvolt Ett att tillverka upp till 40 GWh batterikapacitet årligen. Batterierna ska användas i fordon och för energilagring och andra industriella ändamål. Den första delen av fabriken förväntas starta produktionen under 2021. Northvolt planerar att börja återvinna batterier 2022.

”NIB:s deltagande i detta projekt är relevant eftersom en elektrifiering spelar en viktig roll för att minska användningen av fossilbränsle i transportsektorn. Produktion och leverans av moderna litiumjonbatterier är en nyckelfråga i denna satsning. Etableringen av en batteritillverkning i industriell skala i Sverige kommer också att få följdeffekter för sysselsättning, forskning och utveckling, leverantörer och återvinning”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Northvolt är en europeisk leverantör av hållbara battericeller och system. Företaget grundades 2016 för att möjliggöra den europeiska övergången till en koldioxidfi framtid och planerar att leverera världens grönaste litiumjonbatteri med ett minimalt CO2-avtryck och de högsta ambitionerna för återvinning. Bland Northvolt AB: s ägare, investerare, industripartners och kunder är grundaren Peter Carlsson, BMW AG, Stena AB, Siemens AG, Vattenfall AB och Volkswagen AG.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Thomas Wrangdahl, First Vice-President, Head of Lending, på +358 10 618 0226, Thomas.Wrangdahl@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Unit, på +358 10 618 0235, Vytautas.Brazaitis@nib.int

Related resources

28 Jul 2020

Northvolt Ett AB

EUR 39.53 million

Article

26.8.2020

Northvolt: A start-up raising billions in a new industry