Jeanette Vitasp, NIB Vice-President and Head of Lending, and Arjen Berends, Executive Vice President and Chief Financial Officer at Wärtsilä, signing the agreement.

13 Sep 2023

NIB finansierar Wärtsiläs FoU-program för utfasning av fossila bränslen inom den marina sektorn och energisektorn

NIB och den finska teknikkoncernen Wärtsilä Abp har avtalat om ett tioårigt investeringslån på 75 miljoner euro för att finansiera bolagets verksamhet inom forskning och utveckling 2023–2025. Dessa investeringar syftar till att påskynda utfasningen av fossila bränslen inom den marina sektorn och stötta utvecklingen av förnybar energi.

Wärtsilä är en leverantör av innovativ teknik och livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. NIB-lånet tillhandahåller långsiktig finansiering för Wärtsiläs FoU-investeringar inom utveckling av marin kraftförsörjning och förnybara energilösningar. Projektet är berättigat till finansiering med medel från NIB:s miljöobligationer.

Wärtsilä har ett starkt fokus på FoU för att påskynda utfasningen av fossila bränslen inom den marina sektorn och energisektorn genom innovation, fokuserade investeringar och samarbete. FoU-aktiviteterna inom marin verksamhet fokuserar främst på utveckling av nya hållbara bränslelösningar för den marina industrin. Wärtsiläs mål är att utveckla och tillhandahålla en produktportfölj som är redo för koldioxidfria bränslen till 2030.

Inom energibranschen är Wärtsiläs FoU-aktiviteter fokuserade på att förbättra motorer som används för fristående flexibla lösningar för topplaster som balanserar intermittent förnybar kraftproduktion. Företaget utvecklar också en mängd olika energilösningar som kombinerar motorer och system för energilagring med förnybar produktion.

– Tempot i utfasningen av fossila bränslen inom både den marina sektorn och energisektorn ökar tydligt, vilket möjliggörs av många nya tekniker och alternativa energikällor. NIB fortsätter att finansiera Wärtsiläs FoU-aktiviteter och stöttar företagets arbete med att driva dessa omvandlingar med stark tonvikt på hållbar innovation, säger Jeanette Vitasp, vice verkställande direktör och utlåningschef för NIB.

Wärtsilä har 17 600 yrkespersoner anställda på mer än 240 platser i 79 länder. Dessa arbetar med att forma utfasningen av fossila bränslen inom den marina sektorn och energisektorn över hela världen. Bolaget har som mål att bli koldioxidneutralt i sin egen verksamhet år 2030. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

NIB är ett internationellt finansinstitut som ägs av åtta medlemsländer: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s and Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta
Liisa Vuorinen, Senior Banker, på +358 10 618 0248, Liisa.Vuorinen@nib.int

Iiris Anttalainen, CommunicationS, på +358 10 618 0258, Iiris.Anttalainen@nib.int

Related resources

08 Sep 2023

Wärtsilä Corporation

EUR 75 million