Bild: SCA

25 Mar 2024

NIB finansierar vindkraftsparken SCA Fasikan i Sverige

Nordiska investeringsbanken (NIB) har tecknat ett 10-årigt lån med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (Publ) för att medfinansiera vindkraftsparken Fasikan i Jämtland, Sverige.

Lånet på 1 miljard SEK ska stödja byggandet av skogsindustriföretagets vindkraftsprojekt i Bräcke kommun, som ligger i Jämtlands län i norra Sverige.

Projektet består av 15 nya vindkraftverk med en total årlig produktionskapacitet på 333 GWh. Det motsvarar en årlig förbrukning av el för cirka 15 000 hushåll. Arbetet med avverkning och förstärkning av befintliga vägar inleddes i november 2023, och vindkraftsparken beräknas stå klar i början av 2026.

– Detta är NIB:s femte långfristiga lån till SCA sedan 2007, vilket stöttar SCA på deras resa mot innovation. Denna investering i förnybar vindenergi är avgörande för att öka produktiviteten och säkra konkurrenskraften i vår region, säger Kim Krokfors, NIB Senior Banker och Country Lead för Finland.

– Det 10-åriga lånet från NIB kommer att diversifiera vår finansieringsbas och förlänga den genomsnittliga löptiden för vår skuldportfölj, säger SCA Groups Treasurer Jörgen Elf.

Tidigare har NIB tillhandahållit fyra långfristiga lån till olika SCA-projekt, varav det senaste var ett lån 2019 för att underlätta utbyggnaden av massabruket i Timrå kommun.

Kärnan i SCA:s verksamhet är skogen, i form av Europas största privata skogsinnehav. Skogsindustriföretaget erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster till skogsägare och transportlösningar. År 2023 införde företaget Förnybar energi som ett separat affärssegment på grund av dess växande betydelse. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall.

NIB är ett internationellt finansinstitut som ägs av åtta medlemsländer: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditbetyg, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Kim Krokfors, Senior Banker, Country Lead för Finland, på +358 10 618 0517, kim.krokfors@nib.int

David Rasmusson, Communications, på +358 50 476 3071, david.rasmusson@nib.int

Related resources

21 Mar 2024

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

EUR 88 million