20 Jun 2016

NIB finansierar världens största underjordiska reningsverk

Henriksdal reningsverk. Foto: Kari Kohvakka

Nordiska investeringsbanken (NIB) har tecknat avtal med Stockholms stad om ett tioårigt lån för byggande av världens största reningsverk under jord.

Med en stark ekonomi och snabb befolkningsökning hör Stockholm till de snabbast växande regionerna i Europa. Enligt stadens egen uppskattning kan befolkningsökningen på cirka 2,5 procent per år leda till att det år 2040 behövs avloppskapacitet motsvarande en befolkningsmängd på 1,6 miljoner människor.

Staden planerar med hjälp av ett lån om 3 miljarder kronor att fördubbla kapaciteten på Henriksdals reningsverk till över 500 000 kubik vatten per dag. Därefter kommer Bromma reningsverk att läggas ner och avloppsvattnet ledas genom en ny 15 kilometer lång tunnel till Henriksdal.

Henriksdal blir världens största reningsverk med membranbioreaktor (MBR). Membrantekniken förväntas avsevärt reducera utsläppen av fosfor och kväve i Östersjön. Med ett bättre avloppsnät minskar också bräddning av orenat avlopp till Mälaren.

”Investeringen gör det möjligt för Stockholm att fortsätta växa samtidigt som den minskar utsläppen till Östersjön”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Stockholm, med 923 516 invånare vid utgången av 2015, är den folkrikaste staden i den nordisk-baltiska regionen.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Patrik Marckert, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0266,

Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0496,

Related resources

13 Jun 2016

City of Stockholm

EUR 321.7 million