22 Jan 2024

NIB finansierar världens första storskaliga gröna stålverk i Sverige

Nordiska investeringsbanken (NIB) och H2GS Boden AB har tecknat ett investeringslån på 57 miljoner euro för att finansiera byggandet av världens första storskaliga koldioxidsnåla vätebaserade ståltillverkningsanläggning i Boden. Lånet har en löptid på 13 år.

H2 Green Steel bygger världens första storskaliga gröna stålverk med låga koldioxidutsläpp. Stålverket drivs med förnybar elektricitet och producerar grönt väte som behövs för att årligen få ut cirka 5 miljoner ton högkvalitativt grönt stål till marknaden år 2030. Produktionen vid anläggningen i Boden beräknas inledas 2025.

Den vätebaserade processen med direktreduktion i kombination med elektrifierade nedströmsanläggningar kommer att göra det möjligt för H2 Green Steel att producera grönt stål, vilket minskar koldioxidutsläppen med upp till 95 procent jämfört med traditionell ståltillverkning. Istället för att släppa ut stora mängder koldioxid, som i traditionella processer för ståltillverkning, kommer det primära utsläppet att vara vatten och värme. Detta möjliggörs genom att kol i produktionsprocessen ersätts med väte, producerat på plats med Europas största elektrolysör och el från förnybara källor. Anläggningen kommer också att maximera cirkulariteten.

Projektet är berättigat till finansiering genom avkastningen från NIB:s miljöobligationer.

Stålproduktion står för mer än 7 procent av de globala CO₂-utsläppen. Eftersom fossila bränslen, huvudsakligen i form av kol och koks, används i betydande mängd i konventionell ståltillverkning, är övergången till icke-fossila bränslen ett viktigt steg för att minska koldioxidutsläppen.

– Storskalig, grön väteproduktion – avgörande för att avkarbonisera industrier som är svåra att ställa om – drivs av H2 Green Steel i norra Sverige. Deras ledande expertis och spetsteknologi har en stor betydelse för att minska stålindustrins kolutsläpp. Genom att ersätta kol med väte som framställs av förnybara energikällor kommer anläggningen att ha en stor betydelse för att minska stålets kolavtryck, och för att vara i linje med de ambitiösa målen för en grönare framtid. NIB:s finansiering, som stöds av InvestEU-programmet, reflekterar vårt engagemang att stödja innovationer som är avgörande för den gröna omställningen,  säger NIB:s VD André Küüsvek.

H2 Green Steel (H2GS AB) grundades 2020 med ambitionen att påskynda utfasningen av fossila bränslen i stålindustrin med hjälp av grönt väte. Stål, som är en av världens största källor till koldioxidutsläpp, är företagets första affärsvertikal. Grundare och största aktieägare i H2 Green Steel är Vargas, som också är medgrundare och en av de större aktieägarna i den svenska batteritillverkaren Northvolt. H2 Green Steel har sitt huvudkontor i Stockholm.

NIB är ett internationellt finansinstitut som ägs av åtta medlemsländer: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.www.nib.int

För mer information, vänligen kontakta
Eva Nickull, Senior Banker, Infrastructure & Project Finance, på +358 10 618 0314, Eva.Nickull@nib.int 

Daniel Kangasmaa, Senior Banker, Industry, på +358 10 618 0304, Daniel.Kangasmaa@nib.int

Iiris Anttalainen, Communications, på +358 10 618 0258, Iiris.Anttalainen@nib.int

Related resources

21 Dec 2023

H2 Green Steel Boden AB

EUR 57 million