Photo: Mikko Raskinen / Aalto University

28 Mar 2024

NIB finansierar utvecklingen av campusområdet vid Aalto-universitetet

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Stiftelsen för Aalto-högskolan har tecknat ett femtonårigt låneavtal på 45 miljoner euro för att finansiera byggandet och renovering av Aalto-universitetets campusbyggnader i Esbo, Finland.

Finansieringen ska stötta Stiftelsen för Aalto-högskolans investeringar under 2023–2024. Detta inkluderar flera projekt som syftar till att stärka högre utbildning och forskning, samtidigt som de skapar nya plattformar för tvärvetenskapligt arbete och samarbete mellan företag och universitetsvärlden.

Som ett led i investeringarna har K3-huset genomgått en renovering och tillbyggnad i form av en ny byggnad. Detta är en del av en större utvecklingsplan för campus som centraliserar universitetets kärnverksamhet till huvudcampusområdet.

Dessutom inkluderar investeringarna byggandet av två nya byggnader – Marsio och Kide. Detta är toppmoderna multifunktionella anläggningar utrustade med ny digital teknik som möjliggör tvärvetenskaplig forskning och undervisning.

Slutligen omfattar investeringarna ett nytt parkeringshus i flera våningar, Otaparkki, som betjänar Aalto-universitetet och campusbesökarna. Byggnaden tillhandahåller parkeringsplatser för cirka 260 bilar, inklusive laddningsstationer för elfordon.

Byggnadsarbetena för byggnaderna K3 och Kide samt parkeringshuset slutfördes 2023, medan byggnaden Marsio kommer att stå klar i år.

Detta är NIB:s tredje lån till Stiftelsen för Aalto-högskolan. Under 2013 finansierade banken byggandet av Open Innovation House och renoveringen av Kandidatcentret. Under 2016 gav NIB ett lån till uppförandet av Väre, huvudbyggnaden för Aalto-universitetets konst, design och arkitekturskola, samt den nya huvudbyggnaden för Aalto-universitetets handelshögskola.

Aalto-korkeakoulusäätiö sr (Stiftelsen för Aalto-högskolan) är en grupp som äger och driver Aalto-universitetet. Aalto-universitetet samarbetar med andra universitet samt forskningsinstitut och företag.

NIB är ett internationellt finansinstitut som ägs av åtta medlemsländer: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditbetyg, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Taina Ulkoniemi, Senior Banker, Infrastructure, på +358 10 618 0231, taina.ulkoniemi@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Officer, på +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int