11 Jun 2010

NIB finansierar Transitios nya tåg


NIB har avtalat om ett lån på totalt 124 miljoner euro med svenska AB Transitio. Lånet är avsett för anskaffning av 35 nya tåg som ska användas i den lokala länstrafiken i Sverige.

Tack vare de nya regionaltågen förkortas restiden mellan städer samtidigt som avgångarna blir fler. De elektriska tågen kommer att förbruka mindre energi än de äldre tågmodellerna, främst på grund av mindre luftmotstånd och effektivare återvinning av bromsenergi. Avgasutsläppen från de nya, dieseldrivna tågen är upp till 80 % lägre jämfört med tidigare modeller.

– Utveckling av ekologisk transportservice är ett viktigt steg mot minskade koldioxidutsläpp. Investeringar i en effektiv järnvägsservice gör denna form av grön transport mer attraktiv för fler passagerare, säger NIB:s verkställande direktör Johnny Åkerholm.

Järnvägstransport orsakar betydligt mindre utsläpp per person och kilometer än luft- och vägtransport.

AB Transitio, grundat år 1999, är ett svenskt, offentligägt samverkansorgan vars uppgift är att anskaffa och förvalta spårfordon för regional länstrafik i Sverige.

NIB är en multilateral finansinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga investeringsprojekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information vänligen kontakta

Senior Manager Ulf Westergård, tfn +358 10 618 0234,


eller Senior Communications Specialist Nina Monsen, tfn +358 10 618 0291,


Related resources

09 Jun 2010

AB Transitio

EUR 124 million