Visualisering: SEEL

1 Apr 2021

NIB finansierar testcenter för elektromobilitet i Sverige

NIB och det svenska företaget för särskilt syfte Swedish Electric Transport Laboratory AB (SEEL) har avtalat om en finansiering på 630 miljoner kronor, med en löptid på 16 år, för att finansiera laboratorier och testmiljöer för utveckling av batterier och elfordon.

Swedish Electric Transport Laboratory (SEEL) ska erbjuda testmiljöer för olika områden av elektrifierade transporter, inklusive komponenttestning för hybrider och elbilar, utveckling av fordonsbatterier, laddning och smart energistyrning samt testning av elektrifierade växellådor och drivaxlar för olika typer av fordon.

Under perioden 2020–2025 förväntas ett tydligt skifte mot elektrifierade fordon, och SEEL:s testanläggning kommer att hjälpa biltillverkare att utveckla och verifiera nya tekniska lösningar. Projektet omfattar lokaler på tre ställen: i Göteborg, vid RISE-anläggningen (Research Institutes of Sweden) i Borås och i Nykvarn.

Projektet är en del av EU:s strategiska forum för viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI).

Swedish Electric Transport Laboratory AB (SEEL) är ett företag för särskilt syfte som etablerats av det statliga forskningsinstitutet RISE och Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Företagets industripartner är Scania, CEVT (China Euro Vehicle Technology som ägs av Geely) samt Volvokoncernen och Volvo Cars.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Tore Emanuelsson, Senior Banker, Infrastructure, på +358 10 618 0244, tore.emanuelsson@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Unit, på +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int

 

Related resources

31 Mar 2021

SEEL Swedish Electric Transport Laboratory AB

EUR 63 million