16 Jun 2015

NIB finansierar tågförbindelse till Helsingfors-Vanda flygplats

Visualisation: Trafikverket.

NIB och Vanda stad har tecknat ett 20-årigt lån på 52 miljoner euro för byggandet av Ringbanan. Tågbanan förbinder Helsingfors centrum med Helsingfors-Vanda internationella flygplats.

Ringbanan kommer att utgöra en väsentlig del av Helsingforsregionens transportnätverk och förbinda två viktiga korridorer i kollektivtrafiken. Tågförbindelsen förväntas bidra till utvecklingen av nya bostadsområden för uppskattningsvis 10 000 invånare.

Ringbanan står klar sommaren 2015. Den är sammanlagt 18 km lång, med fem stationer och åtta tunnlar på en kilometer var. Cirka 15 miljoner människor reser via Helsingfors-Vanda flygplats varje år. De flesta åker kollektivt från Helsingfors centrum till flygplatsen.

”Vi finansierar projektet eftersom det bidrar till utvecklingen av den tågburna kollektivtrafiken i Helsingforsregionen och flyttar persontrafik från väg till tåg. Tågförbindelsen till Helsingfors-Vanda flygplats höjer ytterligare kvaliteten på servicen för resenärer”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

De totala kostnaderna delas upp mellan finska staten, Vanda stad och flygplatsoperatören Finavia Abp.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta
Tarja Kylänpää, Senior Director, Origination, på +358 10 618 0237,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,

Related resources

16 Jun 2015

City of Vantaa

EUR 52 million

Article

1.7.2015

Commuters cheer as Ring Rail Line connects Helsinki city to airport