Sveriges första samhällsgemensamma ledningscentral i Örebro. Foto: Hållén Arkitekter AB

20 Mar 2023

NIB finansierar Sveriges första samhällsgemensamma ledningscentral i Örebro och ett grönt kontor i Östersund

Nordiska investeringsbanken (NIB) och det svenska fastighetsbolaget Intea Fastigheter AB (publ) har tecknat ett 14-årigt låneavtal för nya gröna byggnader som ska centralisera offentlig verksamhet.

Lånet på 410 miljoner kronor ska finansiera byggandet av Sveriges första samhällsgemensamma ledningscentral i Örebro och en ny träbyggnad i Östersund. Båda byggnaderna förväntas få BREEAM Excellent-certifiering för sin miljöprestanda, och är lämpliga för finansiering med medel från NIB:s miljöobligationer.

Den 12 300 kvadratmeter stora byggnaden i Örebro kommer att hyras ut till Polismyndigheten och kommer att inrymma flera myndigheter som räddningstjänsten och SOS-Alarm. Att centralisera verksamheten under ett tak kommer att möjliggöra bättre samordning av dagliga aktiviteter och större händelser, vilket ökar krisberedskapen.

Den 6 750 kvadratmeter stora byggnaden på Campusområdet i Östersund kommer huvudsakligen att upptas av Skatteverket och koncentrera verksamheten från flera platser. Genom att flytta till ett centraliserat kontor nära andra statliga myndigheter kommer Skatteverket att uppnå bättre synergier samt tids- och kostnadsbesparingar.

”Projekten uppfyller vårt mandat för både produktivitet och miljövinster. Nybyggnationerna ger inte bara grönare arbetsplatser för de svenska myndigheterna, utan rymmer också effektivare och bättre offentliga tjänster”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

Båda byggnaderna beräknas stå klara i slutet av detta år.

”Intea färdigställer många projekt under 2023 och 2024, där hållbarhet och effektivitet är genomgående teman. Vi uppskattar samarbetet med NIB och ser fram emot kommande möjligheter”, säger Emil Jansbo, CFO på Intea.

Intea grundades 2015 och är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsbeståndet består av fastigheter och projekt med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditbetyg, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information vänligen kontakta
Sari Cabell, Senior Banker, Materials & Real Estate, på +358 10 618 0519, sari.cabell@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Officer, på +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int

Related resources

14 Mar 2023

Intea Fastigheter AB

EUR 36.3 million