Montage av membranfilter i filterhallen i Henriksdal, fotograf Mikael Ullén

15 May 2024

NIB finansierar Stockholms framtida avloppsvattenprojekt

NIB har undertecknat ett 10-årigt låneavtal med Stockholms stad för att bygga världens största underjordiska avloppsvattenreningsanläggning i Henriksdal. Målet är att möta en växande befolkning, minska överflöden till Mälaren och förbättra kvaliteten på det vatten som släpps ut i Östersjön.

Lånet på 2 miljarder kronor kommer att användas för att fördubbla reningskapaciteten vid Henriksdals avloppsreningsverk för att betjäna 1,6 miljoner människor. Expansionen innebär stängning av anläggningen i Bromma och omdirigering av avloppsvatten genom en ny 14 kilometer lång underjordisk tunnel till Henriksdal, vilket kommer att bli den största anläggningen i världen med membranbioreaktorteknologi.

Denna teknologi kommer att märkbart minska utsläppen av fosfor och kväve i Östersjön och minska överflöden av orenat avloppsvatten till Mälaren. Den totala projektkostnaden uppskattas vid färdigställandet att uppgå till 22,5 miljarder kronor och projektet förväntas vara klart 2031.

NIB har även tidigare godkänt lån för projektet under år 2016 och 2017.  Totala utestående lån för projektet uppgår till 4,5 miljarder kronor.

”Stockholms stad uppskattar möjligheten till lånefinansiering till detta projekt av NIB. Denna lånefacilitet utgör ett bra komplement till finansieringen av våra investeringar via obligationsmarknaden” säger Sofie Nilvall, finanschef Stockholms stad.

André Küüsvek, VD för NIB säger “Vi är glada att fortsätta vårt stöd till Stockholms framtida avloppsvattenprojekt, som inte bara bidrar till att förbättra den ekologiska välfärden i Östersjön utan också ligger i linje med NIB:s uppdrag att förbättra produktiviteten och gynna miljön i Norden och Baltikum.”

Projektet är berättigat till finansiering med medel från NIB:s miljöobligationer.

Stockholm, Sveriges huvudstad och den mest folkrika staden i Norden och Baltikum, hade en befolkning på 988 943 vid slutet av 2023. Som en av Europas snabbast växande regioner har staden en stark ekonomi och en växande befolkning.

NIB är en internationell finansinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga investeringsprojekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information vänligen kontakta

Tiina Kuusela, Senior Banker, at +358 10 618 0241, tiina.kuusela@nib.int

Arild Moen, Associate Director, Communications, +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

14 May 2024

City of Stockholm

EUR 172 million