Bild: Skanska

25 Jun 2024

NIB finansierar Skanskas nya hållbara huvudkontor i Stockholm

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Skanska Financial Services AB har tecknat avtal om ett sexårigt lån på 50 miljoner US-dollar (47 miljoner euro). Lånet finansierar byggandet av Skanskas nya huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Skanska har som mål att det nya huvudkontoret ska certifieras NollCO2. 

Byggandet av det nya huvudkontoret, som fått namnet ”Olivin”, inleddes i början av 2024 och förväntas vara klart i slutet av 2026. Byggnaden är planerad och utformad för att uppnå LEED Platinum-certifiering, som är den högsta nivån av LEED-certifiering för gröna byggnader, och för att vara anpassad till EU:s taxonomikrav för gröna byggnader. Lånet är lämpligt för finansiering med medel från NIB:s miljöobligationer. 

Byggnaden kommer att ha en total kontorsyta på 23 000 kvm, varav Skanska ska använda 13 000 kvm för egen verksamhet. 

”Skanska har varit kund hos NIB länge och är en partner vi kan samarbeta med för att skapa hållbara förändringar inom byggbranschen”, säger NIB:s verkställande direktör André Küüsvek.”Att utveckla nya och hållbara projekt som det nya huvudkontoret ligger väl i linje med NIB:s uppdrag.” 

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag fokuserat på kommersiella lokaler, bostäder och infrastruktur i Norden, Europa och Nordamerika.  

NIB är en internationell finansinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga investeringsprojekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.  

För ytterligare information vänligen kontakta  


Nicolas Audibert, Lending Director, på +358 10 618 0689, nicolas.audibert@nib.int 

Anita Algus, Communications, på +358 10 618 0524, anita.algus@nib.int 

Related resources

24 Jun 2024

Skanska Financial Services AB

EUR 47 million