Bild: Fabege AB

21 Sep 2022

NIB finansierar Skandinaviens första nollenergihotell i Sverige

NIB och det svenska fastighetsbolaget Fabege AB har avtalat om ett tioårigt lån på 432,5 miljoner kronor (40,5 miljoner euro) för uppförande av Skandinaviens första nollenergihotell i Arenastaden i Solna.

Den nya 11 våningar höga byggnaden ”Nationalarenan 3” har en total yta om 22 400 kvadratmeter och huserar det första nollenergihotellet i Skandinavien, som drivs av Nordic Choice Hotels. I byggnaden finns utöver hotellet en kontorsdel med Nordic Choice Hotels nya svenska huvudkontor samt lägenheter för långtidsuthyrning. Byggnaden invigdes i juni 2021.

Projektet finansieras med medel från NIB:s miljöobligationer (NIB Environmental Bonds). Husets fasad och tak är täckta av mer än 2 400 kvadratmeter solceller vilket gör byggnaden till ett av de solcellstätaste hotellen i världen. Solcellerna bidrar till husets egen elproduktion. Utöver solcellerna gör passivhusteknik och 25 borrhål för geotermisk energi att fastigheten kan producera mer energi än den förbrukar, vilket gör det till en nollenergibyggnad.

Dessutom är byggnaden konstruerad för att hålla värmeförlusterna extremt låga och har certifierats enligt FEBY Guld Plushus, en svensk standard för energieffektiva byggnader. Byggnaden är också certifierats enligt BREEAM-SE, nivå Excellent, en certifiering som värderar byggnadens hållbarhet.

”Genom att bygga det första nollenergihotellet i Skandinavien, som också är ett av de solcellstätaste hotellen i världen, visar Fabege vägen och utmanar andra att bygga mer miljömedvetna och innovativa byggnader i framtiden”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

”Vi är glada över att projektet Nationalarenan 3, som vi är mycket stolta över, möter de hårda krav på hållbarhet som ställs av NIB. Lånet från NIB kompletterar våra befintliga finansieringskällor och bidrar till lång kapitalbindning”, kommenterar Åsa Bergström, CFO Fabege.

Fabege AB som grundades 1924 är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på att utveckla, investera i och förvalta kommersiella lokaler i Stockholmsområdet. Fabeges aktier är noterade på NASDAQ Stockholm Nordic Exchange.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tony Mäkynen, Director, Materials and Real Estate, på +358 10 618 0523, Tony.Makynen@nib.int

Iiris Anttalainen, Communications Unit, på +358 10 618 0258, Iiris.Anttalainen@nib.int

Related resources

16 Sep 2022

Fabege AB

EUR 40.5 million