Scania

19 Jan 2023

NIB finansierar Scanias FoU-investeringar i elfordon

NIB och Scania CV AB har avtalat om ett åttaårigt lån på 175 miljoner euro för att finansiera Scanias FoU-investeringar för utveckling av nya elektriska lastbils- och bussmodeller.

Lånet delfinansierar Scanias investeringar i forskning och utveckling mellan 2022 och 2024 för att utveckla nya elektriska buss- och lastbilsmodeller. Scania investerar i batterielektriska fordon (BEV) och batterier som framtida drivlineteknik i sina lastbilar och bussar. 

FoU-programmet är en del av Scanias elektrifieringsresa.  Scania lanserade sin första hybridbuss 2014, sin första hybridlastbil 2016 och den första helt batterielektriska lastbilen 2020. Scania har som ambition att minst 50 procent av den totala fordonsförsäljningsvolymen ska vara elektriska fordon år 2030. Under de närmaste åren kommer Scania att lansera ett antal nya elektriska lastbilsmodeller konstruerade för att transportera allt tyngre laster över allt längre sträckor.

Projektet är lämpligt för finansiering med medel från NIB:s miljöobligationer. Projektet uppfyller också EU-taxonomins kriterier för betydande bidrag till klimatbekämpning.

”Den gröna omställningen i transportsektorn kräver betydande investeringar i FoU och produktutveckling. Detta lån är en viktig komponent för att öka elektrifieringen i den nordisk-baltiska regionen”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

”Scania investerar i FoU för att säkra övergången till fossilfria transportlösningar. Vi är glada att vi tecknade detta 8-åriga investeringslån med NIB för elektrifierade transporter”, säger Jonas Rickberg, finansdirektör på Scania.

Scania är en världsledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter i kombination med ett omfattande produktrelaterat utbud av tjänster. Scania har kring 54 000 medarbetare i fler än 100 länder. Scania är en del av Traton Group, noterat i Stockholm och Frankfurt.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Nicolas Audibert, Director, Lending department, på +358 50 311 3689, nicolas.audibert@nib.int

David B. Rasmusson, Communications unit, på +358 50 476 3071, david.rasmusson@nib.int

Related resources

19 Dec 2022

Scania CV AB

EUR 175 million