24 Aug 2022

NIB finansierar Sandviks förvärv av Deswik, ett företag inom mjukvara för gruvplanering

NIB har tecknat avtal om ett åttaårigt lån på 150 miljoner euro med svenska Sandvik Treasury AB (Sandvik). Lånet finansierar Sandviks förvärv av australiska företaget Deswik som tillhandahåller digitala lösningar för gruvindustrin.

Med lånet stöder NIB Sandviks tillväxtstrategi att röra sig uppströms i värdekedjan inom gruvnäring. Förvärvet bidrar till Sandviks strategi för tillväxt genom ökad digitalisering, automation och elektrifiering, liksom tillväxt genom förvärv med målet att öka utbudet av digitala lösningar.

Med Deswik blir Sandvik det enda företaget globalt som kan erbjuda såväl utrustning som gruvplanering och driftstyrningsservice. Sandvik meddelade 4 april 2022 att förvärvet av Deswik var klart.

Sandvik är en teknikkoncern inom gruv- och bergschaktning, stenbearbetning, metallskärning och materialteknik, som tillhandahåller produkter och lösningar baserade på digitalisering, innovation och hållbar teknik. Sandvik är en global koncern med säte i Sverige. Koncernen har cirka 44 000 anställda och försäljning i omkring 150 länder.

Deswik blir en del av Sandviks nybildade enhet Digital Mining Technologies inom affärsområdet Sandvik Mining and Rock Solutions. Deswik grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Brisbane, Australien. Företaget har cirka 300 anställda och verksamhet på 14 kontor i 10 länder.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Nicolas Audibert, Director Lending Department +358 10 618 0689, nicolas.audibert@nib.int

Arild Moen, Associate Director, Communications, +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

25 Jul 2022

Sandvik Treasury AB

EUR 150 million