17 Dec 2015

NIB finansierar reningsverk i S:t Michel i Finland

Kenkäveronniemi. Foto: Länsi-Savo

NIB och S:t Michels stad har tecknat ett låneavtal på 20 miljoner euro. Lånet med en återbetalningstid på 25 år ska finansiera ett nytt avloppsreningsverk i östra Finland.

Det nya reningsverket i Metsä-Sairila byggs i bergrum. Anläggningen är det första reningsverket i Finland med membranbioreaktorteknik (MBR-teknik). Den nya tekniken har visat sig öka effektiviteten och höja kvaliteten på reningsprocessen.

Enligt planerna ska det nya reningsverket tas i drift 2020, då det ersätter den gamla anläggningen i Kenkäveronniemi. S:t Michels vattenverk svarar för projektet.

S:t Michels vattenverk svarar också för anläggningen av ett 4,5 kilometer långt förbindelserör mellan Kenkäveronniemi och Metsä-Sairila, ett 4,1 kilometer långt utsläppsrör och ett 0,7 kilometer långt bräddningsrör från Metsä-Sairila till Finlands största insjö Saimen.

S:t Michels vattenverk ägs i sin helhet av S:t Michels stad. Vattenverket levererar dricksvatten och hanterar avloppsvatten för cirka 55 000 människor i staden och dess omgivning.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Jim Dahlström, Senior Manager, Transaction and Portfolio Management, at +358 10 618 0334, 

Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0420,

Related resources

02 Dec 2015

City of Mikkeli

EUR 20 million