1 Aug 2012

NIB finansierar nytt kraftvärmeverk i Växjö

NIB har gett ett lån på totalt 600 miljoner svenska kronor (67 miljoner euro) till det svenska energibolaget Växjö Energi AB. Lånet ska finansiera bolagets investering i ett nytt kraftvärmeverk.

Lånet har en återbetalningstid på 20 år, och ska delvis finansiera uppförandet av ett nytt kraftvärmeverk i Växjö. Det nya kraftverket drivs enbart med biobränsle. Produktionen av förnybar energi kommer att öka, och investeringen resulterar därmed indirekt i en avsevärd minskning av växthusgasutsläpp.

– NIB deltar gärna i ett projekt som bidrar till att ersätta fossila bränslen med biobränslen. Det är i linje med vår mission att främja hållbar tillväxt. Tack vare det här projektet kommer användningen av fossila bränslen att minska i Växjö Energis energiproduktion, säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

Växjö Energi AB är ett energibolag helägt av Växjö kommun. Bolaget producerar och distribuerar fjärrvärme, fjärrkyla och elektricitet, samt ansvarar för utbyggnaden av fjärr- och närvärmenätet i regionen. Lånet till Växjö Energi har beviljats under NIB:s klimatlåneprogram CLEERE (Climate Change, Energy Efficiency and Renewable Energy Facility).

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Westergård, Senior Manager, Origination, tfn +358 10 618 0234,

Pamela Schönberg, Communications Officer, tfn +358 10 618 0294,

Related resources

01 Aug 2012

Växjö Energi AB

EUR 71.8 million