Bild: Intea Fastigheter

23 Jun 2021

NIB finansierar nybyggen på universitetscampus i Kalmar

Nordiska investeringsbanken (NIB) och det svenska fastighetsbolaget Intea Fastigheter AB (publ) har avtalat om ett nioårigt lån för medfinansiering av andra byggfasen av Linnéuniversitetets nya campus i Kalmar.

Lånet på 310 miljoner kronor (30,6 miljoner euro) ska användas för att finansiera uppförandet av två nya byggnader, ”Stella” och ”Culmen”, med en yta på 12 000 kvadratmeter. Byggnaderna är sista etappen i uppförandet av Linnéuniversitetets östra del, som inleddes 2016.

Byggnaderna som stod klara 2020 rymmer en stor hörsal, klassrum, bibliotek, universitetets huvudreception och kontorslokaler för administrationen samt kaféer, butiker och restauranger. Genom att koncentrera verksamheter från flera platser till en, är det nya campusområdet mycket bättre lämpat för lärande samt integrerat i stadskärnan.

”Linnéuniversitetets stadsintegrerade campus är en viktig mötesplats mitt i staden, som uppmuntrar ny samverkan mellan forskningen och företagslivet. Det bildar en knutpunkt för kunskapsbaserad ekonomi”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för Nordiska investeringsbanken.

Lokalerna, som utformats med sikte på energiprestanda, ska certifieras på guldnivå enligt miljöcertifieringssystemet LEED. Grönområden planeras i anslutning till byggnadernas dagvattensystem, värme- och kylsystem och skapar samtidigt en trivsam miljö för studenterna och de anställda.

Detta är det andra lånet som NIB avtalat om med Intea. År 2018 finansierade banken bolagets investeringar i den första fasen av moderniseringen av Linnéuniversitetets campus, inklusive nybygget ”Vita” i den östra delen av campus.

Linnéuniversitetet är ett svenskt statligt universitet med sex fakulteter. Det bildades 2010 genom sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Universitetet har nästan 35 000 studenter och 2 000 anställda.

Intea Fastigheter AB (grundat 2015) är ett svenskt fastighetsbolag med 29 fastigheter i sin portfölj. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm samt lokala kontor i Linköping, Halmstad, Östersund, Vänersborg, och Kalmar.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information vänligen kontakta

Sari Cabell, Senior Client Executive, Materials & Real estate,
på +358 10 618 0519, Sari.Cabell@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Officer, på +358 10 618 0235, Vytautas.Brazaitis@nib.int

Related resources

22 Jun 2021

Intea Fastigheter AB

EUR 30.6 million