H-building of the Vaasa Central Hospital. Visualisation: YIT

3 Feb 2020

NIB finansierar nybygge för Vasa centralsjukhus i Finland

NIB och Vasa sjukvårdsdistrikt har avtalat om ett lån på 72,5 miljoner euro för ett nybygge på Vasa centralsjukhus område i Finland.

Det nya H-huset ska innehålla utrymmen för specialsjukvården och för en del av Vasa stads social och hälsovårdstjänster. Nybygget med tio våningar och 36 000 kvadratmeter kommer att ersätta en del av de nuvarande lokalerna.

”En av de största utmaningarna för den offentliga ekonomin är att säkerställa hälso- och sjukvårdstjänster som kan möta den lokala befolkningsökningen och den åldrande befolkningen i samhället överlag. Investeringar för att koncentrera tjänsterna till samma område lindrar dessa tryck genom att förbättra driftseffektiviteten och minska hälso- och sjukvårdskostnaderna i regionen”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Moderniseringen ger sjukhuset kostnadsbesparingar främst genom mindre underhållskostnader och personalstyrka. Utöver bättre kostnadseffektivitet förväntas kötiderna till specialiserad vård på sjukhuset bli kortare, vilket är en förbättring för patienterna.

Byggstarten skedde 2019 och arbetet förväntas bli klart 2022. De totala kostnaderna för nybygget uppgår till cirka 145 miljoner euro.

Samkommunen för Vasa sjukvårdsdistrikt ägs av 13 medlemskommuner i Österbotten. Sjukvårdsdistriktet tillhandahåller specialiserad sjukvård till de 170 000 invånarna i regionen.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Olli Lempiäinen, Senior Client Executive, på +358 10 618 0525, olli.lempiainen@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

31 Jan 2020

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

EUR 72.5 million