31 Jan 2014

NIB finansierar nya universitetsfastigheter i Finland

Tammerfors Kampus Areena Illustration: Arkkitehdit LSV Oy

Nordiska Investeringsbanken (NIB) och Finlands Universitetsfastigheter Ab har tecknat ett låneavtal på 75 miljoner euro. Lånet ska finansiera bygget av fyra nya campusområden i Tammerfors och Jyväskylä.

Lånet, med en återbetalningstid på 15 år, ska bidra till finansieringen av en ny byggnad för naturvetenskaplig och medicinsk forskning vid Tammerfors universitet. Det nya hälsoforskningscentret Kauppi kommer att erbjuda moderna kontorslokaler, undervisning och laboratorietjänster för medicinska fakulteten vid Tammerfors universitet, institutionen för kemi och bioteknik vid Tammerfors tekniska universitet samt för Birkalands sjukvårdsdistrikt.

– Kombinationen av medicinsk forskning och sjukhusverksamhet förstärker inlärningen och höjer konkurrenskraften hos det lokala hälsovårdssystemet, säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

Med lånet från NIB finansieras också en ny service- och kontorsbyggnad för Campus Arena vid Tammerfors tekniska universitet, med syfte att centralisera sina tjänster för studenter och forskare.

Det tredje nybygget placeras vid Jyväskylä universitet och ska inrymma institutionerna för handelsvetenskap och samhällsvetenskap.

Bägge byggnaderna kommer även att erbjuda lokaler för privatföretag, för att på så sätt underlätta samarbetet mellan universitet och affärsliv.

I den fjärde byggnaden kommer pedagogiska fakulteten och pedagogiska forskningsinstitutet att hysas under samma tak vid Jyväskylä universitet. Detta kommer öka verksamhetens effektivitet och underlätta samarbetet mellan universitetet och forskningsinstitutet.

– NIB:s långsiktiga finansiering är väl förenlig med den ekonomiska livscykeln i våra investeringar, och bidrar till att diversifiera vår upplåning, säger Mauno Sievänen, verkställande direktör för Finlands Universitetsfastigheter Ab.

Finlands Universitetsfastigheter Ab är ett bolag som bygger, driver, utvecklar och hyr ut lokaler för universitet och yrkeshögskolor utanför huvudstadsregionen i Finland. Bolaget ägs av universiteten utanför Helsingforsområdet samt av finska staten.

Nordiska Investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution, som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta
Tarja Kylänpää, Senior Director, Head of Infrastructure, Transportation & Telecom Group, tfn +358 10 618 0237,

Arild Moen, Senior Communications Officer, tfn +358 10 618 0496,

Related resources

31 Jan 2014

University Properties of Finland Ltd

EUR 75 million

Article

5.10.2015

Kampusareena: Grass roof campus to nourish high-tech dexterity