19 Sep 2017

NIB finansierar nya skolor och sportanläggningar i Knivsta

Bild: Knivsta kommun.

NIB och Knivsta kommun har tecknat ett tioårigt låneprogram på 350 miljoner kronor (37 miljoner euro) för finansiering av skolbyggnader och idrottshallar.

Låneprogrammet omfattar investeringar i fem delprojekt: en förskola, en grundskola och en idrottshall i Vrå, i kommunens norra del, samt en förskola i Kölängen och ett centrum för idrott och kultur.

Elevunderlaget för grundskolorna i Knivsta förväntas öka med 30–40 procent fram till 2030. De nya skolorna och idrottshallarna kommer att rymma moderna miljöer för lärande och fritid för upp till 960 elever och hjälpa lärare och handledare att verkställa den nya läroplanen.

”Avkastningen på investeringar i småbarnspedagogik är mycket god. De nya lokalerna bidrar till en bättre fysisk lärmiljö och möjliggör kommunens anpassning till den snabba befolkningsökningen”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

De nya byggnaderna byggs i enlighet med de internationella normerna fastställda av Passive House Institute. Primärenergibehovet kommer att tillgodoses med solenergi och bergvärme. De välisolerade byggnaderna kommer att utrustas med värmeväxlare för att förhindra värmeförlust via ventilationen.

”Vi är stolta och glada för att vi blir uppmärksammade av NIB i detta sammanhang. Vi ser det som ett erkännande för det miljöarbete vi gör med bland annat satsningen på att bygga passivhus. Samtidigt är det ett stort plus att miljöarbetet bidrar till att vi kan göra en bättre låneaffär”, säger Hans-Petter Rognes, VD Kommunfastigheter i Knivsta AB.

Knivsta kommun, med cirka 17 500 invånare, är belägen mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala. Knivsta hör till de snabbast växande svenska kommunerna i dag.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nordiska investeringsbanken

Tore Emanuelsson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0244,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,

Knivsta kommun

Hans-Petter Rognes, VD Kommunfastigheter i Knivsta AB, på +46 18 347 116,

Related resources

18 Sep 2017

Municipality of Knivsta

EUR 36.73 million

Article

23.11.2017

Active planning for passive houses in Knivsta