Rakokivi allaktivitetshus. Illustration: Lahtis stad.

18 Dec 2018

NIB finansierar nya skolor i Lahtis

NIB och staden Lahtis har avtalat om ett lån på 10 miljoner euro för uppförande och renovering av skolor och förskolelokaler. Lånet har en löptid på 5 år.

Kommunens investeringsprogram omfattar tre nya skolcentrum (Laune, Rakokivi och Humpula) samt utbyggnad och renovering av två skolfastigheter (Kivimaa och Länsiharju). Investeringen ska ge bättre lärmiljöer i skolor och förskolor för 3 300 barn. Investeringen uppgår totalt till 100 miljoner euro i ett projekt som pågår 2017–2022.

Lahtis stad har 120 000 invånare och är huvudort i en region med 200 000 invånare. Antalet invånare har ökat stadigt de senaste tio åren. Därmed har antalet barn i skolorna och förskolorna också ökat, och trenden kommer sannolikt att fortsätta de närmaste åren. Utöver ökande efterfrågan påverkas investeringsbehovet också av att förskolebyggnaderna börjar bli gamla och behöver renovering samt att antalet familjedaghem minskar.

”Detta investeringsprogram med finansiering från NIB hjälper Lahtis att bygga moderna lärmiljöer som bättre uppfyller de nya normerna för undervisning”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Investeringen hjälper dessutom Lahtis stad att uppfylla kraven på bättre energieffektivitet och minska användningen av energi i undervisningslokaler. Bättre energieffektivitet nås genom att förbättra värmeisoleringen, använda moderna tekniska lösningar och installera LED-belysning.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Olli Lempiäinen, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0525, olli.lempiainen@nib.int

Niina Rantti, Communications Officer, på +358 10 618 0265, niina.rantti@nib.int

 

Related resources

17 Dec 2018

City of Lahti

EUR 10 million