12 Oct 2016

NIB finansierar ny sträcka till Västmetron i Esbo

Visualisering: Västmetro Ab.

NIB och det kommunalt ägda bolaget Västmetro Ab har tecknat ett låneavtal på 150 miljoner euro. Lånet med en löptid på 30 år ska användas för förlängning av västmetrolinjen i Esbo i huvudstadsregionen i Finland.

Lånet ska finansiera västmetrolinjens andra byggnadsfas, som kommer att förbinda Esbos västligaste delar med landets huvudstad Helsingfors. Den nya sju kilometer långa sträckan kommer att ha fem stationer, och beräknas bli färdig tidigast 2020.

NIB har också medfinansierat Västmetrons första byggnadsfas med 14 kilometer spår och åtta stationer, med ett lån på 120 miljoner euro som tecknades år 2011 (klicka här för mera information).

”Finlands växande huvudstadsregion behöver moderna och hållbara lösningar för kollektivtrafiken. Förlängningen av Västmetron stöder denna utveckling genom att minska koldioxidutsläppen och öka passagerarkapaciteten”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Sammanlagt beräknas det årliga värdet av tidsbesparingar i trafiken uppgå till närmare 1 miljon euro år 2025 och överskrida 3 miljoner euro år 2050. Enligt uppskattningar kommer 170 000 människor att använda den nya tunnelbanelinjen dagligen.

Västmetro Ab är ett bolag som grundats 2007 och ägs gemensamt av städerna Esbo och Helsingfors. Bolaget genomför tunnelbanelinjens båda byggnadsfaser.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta

Nordiska investeringsbanken:

Stefán Jón Fridriksson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0512, mixIt(‘stefan.jon.fr’,’idriksson’,’nib.in’,’t’,”,’1522314318681-1′);stefan.jon.fridriksson (at) nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, mixIt(‘lisa-mari’,’a.altenberger’,’nib.in’,’t’,”,’1522314318681-2′);lisa-maria.altenberger (at) nib.int

Västmetro:

Satu Linkola, Communications Manager, på +358 46 877 3392, mixIt(‘satu.l’,’inkola’,’lans’,’imetro.fi’,”,’1522314318681-3′);satu.linkola (at) lansimetro.fi

Related resources

12 Oct 2016

Länsimetro Oy

EUR 150 million

Article

3.12.2022

First metro from Kivenlahti leaves the station