Bild: Antti Järvinen

2 Sep 2021

NIB finansierar ny hälsocentral i västra Finland

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Kauhavan Hyvinvointikeskus Oy har avtalat om ett 22-årigt lån på 9 miljoner euro för att bygga en ny central för social- och hälsovårdstjänster i Kauhava i västra Finland.

Investeringen hör till de största i kommunen under de senaste årtiondena. Social- och hälsovårdstjänster som idag finns på 14 olika platser och i omoderna byggnader ska samlas under samma tak för effektivare och bättre service.

Den nya centralen väntas höja hälsoresultatet och minska hälsovårdskostnaderna genom att underlätta utmaningarna som den åldrande befolkningen i regionen medför, då efterfrågan på social- och hälsovårdstjänster förväntas öka de närmaste åren.

Byggnaden planeras bli klar i augusti 2022. De totala kostnaderna för projektet uppgår till cirka 18 miljoner euro.

Detta är NIB:s andra lån till Kauhava. Banken har också finansierat en ny skola och två förskolor som öppnade i fjol.

Kauhavan Hyvinvointikeskus Oy är ett helägt kommunalt aktiebolag. Bolaget grundades 2019 för att bygga, äga och underhålla den nya social- och hälsovårdscentralen. Kauhava är en kommun med cirka 16 000 invånare i Södra Österbotten i Västra Finland.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information vänligen kontakta
Taina Ulkoniemi, Senior Client Executive, Infrastructure, på +358 10 618 0231, taina.ulkoniemi@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Officer, på +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int

Related resources

02 Sep 2021

Kauhavan Hyvinvointikeskus Oy

EUR 9 million