30 Jun 2017

NIB finansierar ny broinfrastruktur i Göteborg

Visualisering: DISSING+WEITLING architecture

NIB och Göteborgs stad har tecknat avtal om ett 20-årigt lån på totalt 1 miljard kronor (103 miljoner euro) för uppförande av nya Hisingsbron över Göta älv.

Hisingsbron ska ersätta den gamla Götaälvbron och binda samman Göteborgs stadskärna med stadsutvecklingsprojektet ”Älvstaden” på andra sidan älven. Den nya förbindelsen ska hjälpa staden att möta den förväntade ökningen av pendlare som väljer kollektivtrafik.

Den nya bron ska bli lägre än de befintliga förbindelserna och tillgänglig för cyklister och fotgängare. Bron ska utrustas med ett adaptivt trafikstyrningssystem för att säkerställa att trafiken löper smidigt både på bron och på älven.

Tack vare den nya brons struktur och utformning frigörs cirka 70 000 kvadratmeter mark som kommer att användas för bostäder, kontor, handel och renovering av den intilliggande centralstationen.

“Den nya Hisingsbron kommer att främja hållbar utveckling av Göteborgs stadskärna. Den möjliggör ett mer effektivt kollektivtrafiknät som klarar av ökningen i antalet pendlare. Detta gör att projektet kan beviljas lån av NIB”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Byggstarten skedde 2016 och arbetet förväntas bli klart 2021. Projektet ingår i Västsvenska paketet, en finansieringsöverenskommelse som är lanserat av svenska staten, Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborg stad innefattande en rad initiativ för utvecklingen av regionens framtid med sikte på hållbar tillväxt, vilket bland annat kräver ett utbyggt och mer hållbart kollektivtrafiksystem.

Göteborg är Sveriges näst största stad med omkring 550 000 invånare i metropolregionen. Staden är en viktig transportknutpunkt: cirka 30 procent av Sveriges utrikeshandel går via Göteborgs Hamn.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody.

För mer information, kontakta
Tore Emanuelsson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0244,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,  

Related resources

30 Jun 2017

City of Gothenburg

EUR 103.68 million

Article

10.5.2021

The City of Gothenburg opens new bridge