Bild: Munters

9 Feb 2023

NIB finansierar Munters FoU- och digitaliseringsprogram

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Munters Group AB har avtalat om ett 7-årigt lån för att finansiera den svenska tillverkarens forskning, utveckling och digitalisering under perioden 2022–2026.

Lånet på 750 miljoner kronor beräknas gynna koncernens produktutvecklingsarbete, digitalisering och öka produktiviteten genom att förbättra affärsprocesser och uppnå skalbarhet i företagets affärsmodell.

Munters är en global ledare inom energieffektiva och hållbara klimatlösningar. Genom innovativa teknologier skapar Munters lösningar för inomhusklimatet i en rad verksamhetskritiska applikationer med tonvikt på industri-, jordbruks- och datacentersektorerna. Detta minskar kundens klimat- och miljöpåverkan genom effektiv resursanvändning, och bidrar på så sätt till högre effektivitet och minskade koldioxidutsläpp.

Munters övergripande mål är att bedriva en hållbar och lönsam verksamhet för att skapa värde för sina intressenter. För att upprätthålla detta har hållbarhet integrerats i varje aspekt av affärsstrategin. Munters har inlett arbetet med att mäta sin klimatpåverkan genom hela sin värdekedja och satt som mål att 2030 inte ha några klimatutsläpp netto från verksamheten.

Munters Group AB har kring 3,800 anställda inom tillverkning och försäljning i fler än 30 länder. Munters AB är noterad på Nasdaq Stockholm.

NIB är en internationell finansinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga investeringsprojekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information vänligen kontakta

Patrick Nylund, Senior Banker, +358106180329, Patrick.Nylund@nib.int

David B. Rasmusson, Communications unit, +358 50 476 3071, David.Rasmusson@nib.int

Related resources

23 Dec 2022

Munters Group AB

EUR 67.5 million