1 Feb 2017

NIB finansierar moderniseringen av fjärrvärmenätet i svenska Sävsjö

Foto: Axis Technologies

NIB och det lokala energiföretaget Njudung Energi Sävsjö AB (tidigare Sävsjö Energi AB) i Sverige har tecknat avtal om ett långfristigt lån på 40 miljoner kronor (4 miljoner euro) för modernisering av fjärrvärmenätet i Sävsjö i södra Sverige.

Lånet med en löptid på 20 år ska finansiera en ny biobränsleeldad panna och förstärkning av ledningar så att nya kunder kan kopplas till fjärrvärmenätet.

Projektet är lämpligt för finansieringsmedel från miljöobligationerna NIB Environmental Bonds.

Den nya pannan kan öka den årliga värmeproduktionen med 8 procent. Pannan ska eldas med flis från producenter i närområdet. Tack vare modern förbränningsteknik erhålls 15–20 procent bättre utnyttjande av bränslet samtidigt som bränslekostnaderna minskar med cirka 30 procent. Genom att fossila bränslen som används vid effekttoppar ersätts med biobränsle minskar utsläppen av drivhusgaser.

Provdrift med den nya pannan är planerad till januari 2017.

Huvudleverantör för flispannan är Axis Technologies, som är ett mindre midcap-företag från Litauen.

Njudung Energi Sävsjö AB är ett lokalt energiföretag som distribuerar el till 3 500 kunder, fjärrvärme i Sävsjö och Rörvik och gas i Sävsjö. Företaget samägs av Sävsjö Kommun och Njudung Energi Vetlanda AB (tidigare Vetlanda Energi och Teknik AB).

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Yngve Söderlund, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0239,
Iben Hjorth, Communications Unit, på +358 10 618 0235,

Related resources

30 Jan 2017

Njudung Energi Sävsjö AB

EUR 4.23 million