2 Dec 2020

NIB finansierar modernisering av vattenkraftverk och ett nytt, mindre kraftverk i Finland

NIB och finska Kuurnan Voima Oy har tecknat avtal om ett 10-årigt lån på 10 miljoner euro för renovering av ett vattenkraftverk och för att bygga ett nytt, mindre vattenkraftverk i Pielisjoki i Norra Karelen i Finland.

Kuurna vattenkraftverk, byggt 1971, har två kaplanturbiner som med en total kapacitet på 18 MW levererar i snitt 120 GWh förnybar elkraft per år. Lånet från NIB ska användas för att finansiera ombyggnaden av turbinerna, generatorn och automatiken på det gamla kraftverket. Därtill ska både dammkonstruktionerna och vattenvägarna renoveras.

Investeringen uppgår totalt till 20 miljoner euro och omfattar även uppförandet av en mindre anläggning med två 1 MW turbiner i utskovskanalen. Det nya vattenkraftverket Laurinvirta kommer att använda 15 procent av vattenflödet i Kuurna-kraftverket, och har en årlig produktionskapacitet på 18 MWh. Ungefär 4 GWh är tilläggskapacitet som genereras under översvämningssäsongen, vilket väntas ge en utsläppsminskning på cirka 5 000 ton koldioxid per år.

Vattenkraft ger ren och förnybar el, men kraftverken kan orsaka störningar i det omgivande ekosystemet. Kuurna högvattenfåra är ett lekområde för den allvarligt utrotningshotade insjölaxen. Kuurnan Voima Oy har inlett ett samarbetsprojekt för att stöda insjölaxens förökningscykel genom anläggning av en lek- och förökningsplats nedströms från Kuurna utskovskanal år 2015. Syftet med Laurinvirtaprojektet är att göra det möjligt för insjölaxarna att föröka sig naturligt för första gången på ett halvt sekel.

Projektet för lekområdet vid Laurinvirta minskar kraftverkets produktion avsevärt eftersom verket måste styra vatten till lekområdet. Installationen av ett litet vattenkraftverk högst upp i vattenfåran ska både säkerställa vattentillgången för lekområdet och tillvarata energi från utskovsflödet och på så sätt höja den totala kapaciteten av Kuurnaverket.

”Att stödja förnybar energi och energiomställningen hör till kärnan av NIB:s mandat. Därför är det viktigt för oss att främja projekt för hållbar energi i våra medlemsländer. Det aktuella projektet är också ett fint exempel på lyckat samarbete mellan flera intressenter och energiindustrin mot ett gemensamt miljömål”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Kuurnan Voima Oy, grundat 1958, är ett finskt lokalt kraftbolag som ägs av Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (89 %) och Joensuu stad (11 %).

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Kari Jaukkuri, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0237, kari.jaukkuri@nib.int

Iiris Anttalainen, Communications Unit, på +358 10 618 0258, iiris.anttalainen@nib.int

Related resources

23 Nov 2020

Kuurnan Voima Oy

EUR 10 million