13 May 2016

NIB finansierar LEED-certifierad fastighetsutveckling i Sverige

Hubben, Uppsala Science Park. Visualisation: Vasakronan AB.

NIB och det svenska fastighetsbolaget Vasakronan AB har tecknat ett långfristigt lån på sammanlagt 445 miljoner kronor (48 miljoner euro) för uppförande av resurseffektiva kontorshus i Stockholm och Uppsala.

Lånet med en återbetalningstid på tio år ska användas för finansiering av två nya affärsfastigheter som bägge ska få betyget Platina i miljöcertifieringssystemet LEED för gröna byggnader.

Det första byggprojektet är beläget i ett attraktivt affärsområde i Frösunda i Storstockholm. Nybyggnationen med en yta på totalt 16 000 kvadratmeter och plats för upp till 20 hyresgäster och 1 000 arbetsplatser svarar på en ökande efterfrågan på kontorslokaler. Lokalerna i Frösunda ska stå klara 2018.

Det andra projektet, ”Hubben”, byggs i Uppsala Science Park, i närheten av Akademiska Sjukhuset, Läkemedelsverket och flera andra vetenskaps- och forskningsinstitut. När byggnaden står klar år 2017 kommer den att ha en yta på totalt 12 850 kvadratmeter och inrymma lokaler för kontor, laboratorier och ett konferenscentrum.

”Fastigheter med miljöcertifikatet Platina i LEED bidrar till att höja energieffektiviteten och skapa bättre rutiner för beräkning av miljöavtrycket för byggmaterial. Byggnaderna representerar en hållbarare byggmetod, och är på så sätt i linje med NIB:s miljömandat”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Byggkostnaderna för Frösundaprojektet beräknas uppgå till 400 miljoner kronor och för Hubben till cirka 490 miljoner kronor.

Vasakronan AB är Sveriges ledande affärsfastighetsbolag och ägs gemensamt av fyra svenska AP-fonder. I december 2015 ägde och förvaltade bolaget 180 fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Kim Krokfors, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0517,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,

Related resources

13 May 2016

Vasakronan AB

EUR 47.7 million