16 Aug 2017

NIB finansierar kommunala infrastrukturprojekt i Uppsala

Reningsverket i Kungsängen. Foto: Jakob Dahlström

NIB och Uppsala kommun har tecknat ett låneprogram på 600 miljoner kronor (63 miljoner euro) med en löptid på 25 år för finansiering av investeringar i kommunal infrastruktur för vatten, avloppsvatten och avfallshantering.

Låneprogrammet skall finansiera i huvudsak tre infrastrukturområden inom Uppsala Vatten och Avfall ABs verksamhet: modernisering av dricksvattenförsörjningen, förbättring av avloppshanteringen och kapacitetsökning för av avfallsanläggningar inkl. biogasproduktionen.

Moderniseringen av dricksvattenförsörjningen, bland annat genom investering Galgbackens vattenverk och utbyggnaden av vattennätet förväntas öka produktionskapaciteten för dricksvatten med 27 procent och säkerställa tillgången för upp till 50 000 nya hushållsanslutningar.

Den andra delen av lånet är öronmärkt för utbyggnad av reningsverket i Kungsängen och av avloppsnätet. Investeringen ska säkerställa att kvaliteten på utsläppen i Fyrisån hålls på en godtagbar nivå, samtidigt som staden växer.

Kapacitetsökningar inom avfallsanläggningarna omfattar utbyggnad biogasanläggningens kapacitet, återvinningscentraler, kretsloppspark samt sorteringsplatta på Hovgårdens avfallsanläggning. En ny rötkammare och förbehandlingsenhet förväntas öka utvinningen av biogas med 46 procent för användning som drivmedel för lokalbussar, taxibilar och sophämtningsfordon.

Tack vare projektens positiva effekter på miljön kommer 430 miljoner kronor av et totala lånebeloppet att finansieras med medel från NIB:s miljöobligationer (NIB Environmental Bonds). Projekten kvalificerar därmed för ett NIB Green Bond-certifikat.

”Investeringarna i den offentliga infrastrukturen hjälper Uppsala att möta miljökraven till följd av en ökande befolkning och säkerställa en hållbar stadsutveckling”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Uppsala är Sveriges fjärde största kommun med cirka 215 000 invånare. Sedan 2007 har befolkningen ökat med i genomsnitt 1,1 procent per år. Kommunen har en stor servicesektor samt ett bioteknik- och life science-kluster. Uppsala Vatten och Avfall AB är ett helägt kommunalt bolag som präglas av miljötekniskt kunnande och har ansvar för allmänna vatten- och avfallstjänster, biogasproduktion och återvinning av avfall i Uppsala kommun.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Patrik Marckert, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0266,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,

Related resources

15 Aug 2017

City of Uppsala

EUR 63.29 million