17 Nov 2023

NIB finansierar Kemijoki Oys investeringar i vattenkraft i norra Finland

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Kemijoki Oy har tecknat ett 15-årigt lån på 50 miljoner euro för att finansiera bolagets investeringsprogram under 2023–2027.

Kemijoki Oys investeringsprogram syftar till att uppdatera och underhålla bolagets vattenkraftstillgångar. Det omfattar innovationer som till exempel den kortsiktiga energilagringslösningen HYCAP (HydroPower Capacity), samt en ny lösning för att säkerställa fiskmigration vid vattenkraftverk.

I Kemijoki Oys utvecklingsprojekt för ellagring (HYCAP) testas gemensam användning av ellagring och kraftverk, vilket gör det möjligt för kraftverken att reagera på kortsiktiga förändringar i efterfrågan och elproduktion. Den nya lösningen för ellagring togs i bruk vid kraftverket i Kurkiaska i mars 2023. Avsikten är att bygga fler liknande enheter i framtiden.

Att stärka bestånden av migrerande fiskar är en viktig del av Kemijoki Oys strategiska mål och program för biologisk mångfald. Företaget använder en ny typ av flytande hydraulisk fiskväg som gör det möjligt för fisk att vandra förbi dammar och andra hinder för att leka. En tillståndsprocess för en ny fiskväg vid Taivalkoski vattenkraftverk har också inletts. År 2023 kommer företaget att börja utveckla vandringslösningar för alla sina kraftverk söder om Rovaniemi, vilket gör det möjligt för fiskar att vandra upp- och nedströms från Bottniska viken till Ounasjoki älv.

– NIB är väl positionerad för att tillhandahålla den nödvändiga långsiktiga finansieringen för investeringar i vattenkraft. Detta 15-åriga lån stöder framför allt Kemijoki Oys teknik för energilagring, som är en innovativ lösning som stärker Finlands försörjningstrygghet, säger André Küüsvek, NIB:s vd.

– Som en banbrytare inom hållbar och flexibel vattenkraft möjliggör Kemijoki Oy energiomställningen och en smidigare vardag i Finland. Under de kommande åren kommer vi att göra betydande investeringar i projekt som hjälper oss att upprätthålla och förbättra vår operativa prestanda samt främja biodiversitet, säger Markus Katara, vice vd för Kemijoki Oy.

Vid sidan av renoveringar och kraftökningar genomför Kemijoki Oy kontinuerligt reparations- och utvecklingsprojekt vid sina kraftverk för att stärka produktionssäkerheten och säkerheten vid anläggningarna.

Kemijoki Oy, som grundades 1954, är ett bolag enligt Mankala-principen med huvudsakligt syfte att producera el till självkostnadspris för sina aktieägare. Idag är Kemijoki Oy den viktigaste producenten av vattenkraft och reglerkraft i Finland och driver 20 vattenkraftverk som producerar cirka 4 000–5 000 GWh el per år. Kemijoki står också för över 40 % av den balanskraft som produceras i Finland.

NIB är ett internationellt finansinstitut som ägs av åtta medlemsländer: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditbetyg, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s. www.nib.int

För ytterligare information vänligen kontakta
Sebastian Påwals, Director, på +358 10 618 0527, Sebastian.Pawals@nib.int

Iiris Anttalainen, Communications, på +358 10 618 0258, Iiris.Anttalainen@nib.int

Related resources

03 Nov 2023

Kemijoki Oy

EUR 50 million